DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 117KAMU MALİYESİ3 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilindiği gibi, Kamu Maliyesi, kamu kesiminde oluşan faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve mali yönlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu amaç doğrultusunda bu faaliyetlerin detaylarının ve niteliklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle devlet faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaların yapılması ve bunları karşılayacak gelirlerin elde edilmesine ilişkin sorunların hukuki, ekonomik, sosyal ve teknik yönlerinin kavranılması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Bilindiği Gibi, Kamu Maliyesi, Kamu Kesiminde Oluşan Faaliyetlerin Ekonomik, Sosyal Ve Mali Yönlerini İnceleyen Bir Bilim Dalıdır. Bu Amaç Doğrultusunda Bu Faaliyetlerin Detaylarının Ve Niteliklerinin Çok İyi Anlaşılması Gerekmektedir. Bu Nedenle Devlet Faaliyetlerinin Gerektirdiği Harcamaların Yapılması Ve Bunları Karşılayacak Gelirlerin Elde Edilmesine İlişkin Sorunların Hukuki, Ekonomik, Sosyal Ve Teknik Yönlerinin, Özellikle Maliye Politikaları Ve Vergilendirme Hususları Dikkate Kavranılması Hedeflenmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kamu maliyesi politikasını inceler.
2Vergi politikaları ile enflasyon ve deflasyon ilişkisini izler.
3Vergi ve maliye politikalarını ilişkilendirir.
4Bütçe oluşturarak, sonuçları değerlendirir.
5Maliye kavram ve terimlerini ve yaklaşımlarını anlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 34       
ÖK 02  44      
ÖK 03  44      
ÖK 04 34 3 3   
ÖK 05  4       
Ara Toplam 62083 3   
Katkı0142101000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1HAKAN DEMİR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 117 Dersin Adı:  KAMU MALİYESİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKAN DEMİR E-Mail:  hdemir@pau.edu.tr, İç Hat:  7911490 132,
Ders Yeri UBYO A0016,
Amaç : Bilindiği gibi, Kamu Maliyesi, kamu kesiminde oluşan faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve mali yönlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu amaç doğrultusunda bu faaliyetlerin detaylarının ve niteliklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle devlet faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaların yapılması ve bunları karşılayacak gelirlerin elde edilmesine ilişkin sorunların hukuki, ekonomik, sosyal ve teknik yönlerinin kavranılması hedeflenmektedir.
İçerik : Bilindiği Gibi, Kamu Maliyesi, Kamu Kesiminde Oluşan Faaliyetlerin Ekonomik, Sosyal Ve Mali Yönlerini İnceleyen Bir Bilim Dalıdır. Bu Amaç Doğrultusunda Bu Faaliyetlerin Detaylarının Ve Niteliklerinin Çok İyi Anlaşılması Gerekmektedir. Bu Nedenle Devlet Faaliyetlerinin Gerektirdiği Harcamaların Yapılması Ve Bunları Karşılayacak Gelirlerin Elde Edilmesine İlişkin Sorunların Hukuki, Ekonomik, Sosyal Ve Teknik Yönlerinin, Özellikle Maliye Politikaları Ve Vergilendirme Hususları Dikkate Kavranılması Hedeflenmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kamu Maliyesi tanım, kavram ve temel konular
2 Kamu Maliyesine klasik ve modern yaklaşımları
3 Kamu gelir ve giderlerinin anlatımı, kamu harcamalarının mahiyeti
4 Kamu ekonomisi iktisadi ve hukuki yaklaşımlar
5 Bütçe tanım ve özellikli hususlar
6 Bütçe türleri ve detaylı açıklamlar ile örnek bütçe oluşturulması
7 Maliye ve Vergi Politikalarının etkileri
8 Kamu gelirlerinin türleri ve vergi uygulamaları
9 Kıt kaynak sonsuz ihtiyaç kavramının açıklanması
10 Devlet borçlanmasının etki ve sonuçlarının anlatımı
11 Vergileme Teknik ve prensipleri
12 Uygulanan politikaların gelirin yeniden dağılımına etkisi
13 Enflasyon, deflasyon ve stagflasyon ilişksi ve maliye politikaları
14 Konuların özetlenmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Dr. Atilla UYANIK, Kamu Maliyesi Ders Notları 2007Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları