DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 128ULUSLARARASI İKTİSAT I3 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Uluslararası iktisatta klasik ve modern teorilerin yorumlanması ve tartışılması
Ders İçeriği Öğrencilerin uluslar arası ekonomik ilişkileri yorumlayabilmeleri için gerekli teorik ve pratik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu derste; Uluslararası Iktisat Teorisi, Dış Ticaret Teorisi, Faktör Donatımı Teorisi, Ekonomik Büyüme Analizleri, Uluslararası Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları, Araçları, Uluslararası Ticaret Anlaşmaları ve AB, Bağlı Ticaret Türleri. Genel denge çerçevesinde uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret politikaları, Dış ödemeler Bilançosu ve döviz kurları konuları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadaki iktisadi birlikleri inceler ve karşılaştırır.
2Dış ödemeler bilançosu kalemlerini açıklar
3Uluslar arası iktisat teorileri kapsamında dış ticaret teorileri, ticaretin serbestleşmesi, döviz piyasaları ve kur teorileri incelenir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01  33      
ÖK 02  4 2     
ÖK 03  42      
Ara Toplam  1152     
Katkı0042100000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2ERTÜRK ALPTEKİN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 128 Dersin Adı:  ULUSLARARASI İKTİSAT I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERTÜRK ALPTEKİN E-Mail:  ealptekin@pau.edu.tr, İç Hat:  7911490 136,
Ders Yeri UBYO A0017,
Amaç : Uluslararası iktisatta klasik ve modern teorilerin yorumlanması ve tartışılması
İçerik : Öğrencilerin uluslar arası ekonomik ilişkileri yorumlayabilmeleri için gerekli teorik ve pratik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu derste; Uluslararası Iktisat Teorisi, Dış Ticaret Teorisi, Faktör Donatımı Teorisi, Ekonomik Büyüme Analizleri, Uluslararası Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları, Araçları, Uluslararası Ticaret Anlaşmaları ve AB, Bağlı Ticaret Türleri. Genel denge çerçevesinde uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret politikaları, Dış ödemeler Bilançosu ve döviz kurları konuları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Uluslar arası Ticaret Teorisi Analizleri: Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
2 Uluslar arası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
3 Faktör Donatım (Heckscher-Ohlin ) Teorisi
4 Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizleri
5 Uluslar arası Ticaret Politikaları/ Dış Ticaret Politikası
6 Gümrük Tarifeleri
7 Gümrük Tarifeleri
8 Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları
9 Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler
10 Avrupa Birliği
11 Dünyadaki Ekonomik Gruplaşmalar
12 Uluslar arası Parasal İktisat / Dış Ödemeler Bilançosu
13 Döviz Piyasası Analizleri
14 Döviz Kuru Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları