DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 122İSTATİSTİK II4 + 04. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı İstatistik I dersinin devamı olan bu derste, değişkenler ve değişkenlerin ilişkileri, kavramsal dağılımlar, hipotez kavramı, sıfır ve karşı önermeler gibi çıkarımsal istatistik bilgilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için, “Z ve T testleri, Varyans analizi, Ki Kare Testi ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler ile Korelasyon analizi ve Regresyon analizi”, işlenecek konular arasındadır
Ders İçeriği Örnekleme Teorisi, İstatistiksel Tahmin Teorisi, Hipotez Testleri, Ki-Kare Testi, Varyans Çözümlemesi Ve F Testi, Regresyon Ve Korelasyon Analizi, Zaman Serileri Çözümlemesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Değişik veri gruplarını karşılaştırır
2Analitik düşünür, ilişkilendirir ve sentezler
3Verileri analiz ederek ileriye yönelik projeksiyon yapar ve yorumlar
4Değişkenler arasında neden –sonuç ilişkisini oluşturur, sonuç çıkarır ve karar verir
5Geçmiş ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle tanımlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 2423 3   
ÖK 02 3  5 5   
ÖK 0334224 5   
ÖK 04 3  5 5   
ÖK 05 2  5 5   
Ara Toplam3146422 23   
Katkı1311405000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ABDULHAMİT KÜÇÜKASLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 122 Dersin Adı:  İSTATİSTİK II
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ABDULHAMİT KÜÇÜKASLAN E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0017,
Amaç : İstatistik I dersinin devamı olan bu derste, değişkenler ve değişkenlerin ilişkileri, kavramsal dağılımlar, hipotez kavramı, sıfır ve karşı önermeler gibi çıkarımsal istatistik bilgilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için, “Z ve T testleri, Varyans analizi, Ki Kare Testi ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler ile Korelasyon analizi ve Regresyon analizi”, işlenecek konular arasındadır
İçerik : Örnekleme Teorisi, İstatistiksel Tahmin Teorisi, Hipotez Testleri, Ki-Kare Testi, Varyans Çözümlemesi Ve F Testi, Regresyon Ve Korelasyon Analizi, Zaman Serileri Çözümlemesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İstatistik Biliminin Önemi ve İstatistiki Temel Kavramlar
2 Frekans Dağılımları ve Verilerin Düzenlenmesi
3 Ortalama Değer ve Değişkenlik Ölçüleri
4 İndeks Hesaplama Yöntemleri
5 Tablo ve Grafik Yorumlama
6 Olasılık Hesaplama
7 Özel Olasılık Dağılımları
8 Örnekleme Yöntemleri
9 Güven Aralığı Tahmini
10 Hipotez Testleri
11 Ki Kare Testi
12 Korelasyon ve Regresyon Analizi
13 Varyans Analizi
14 Zaman Serileri Analizi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları