DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 121MAKRO EKONOMİ4 + 04. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ekonominin bütününü ilgilendiren değişkenler incelenecektir. Ekonomide üretim, istihdam, gelir düzeyi, fiyat istikrarı ve dış ekonomik ilişkilerin başlıca belirleyicileri çözümlenecektir.
Ders İçeriği Makro iktisatın amacı ve araçları, milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi, gelir harcama akmımı, milli gelir hesaplama yöntemleri, nominal ve reel milli gelir, kişi başına milli gelir, makro analizde arz ve talep eğrileri, klasik makro analiz, keynesci makro analiz, toplam arz fonksiyonu, keynesci teoride toplam talebin unsurları (Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları), yatırım kararında sermayenin marjinal etkinliği ve kapitalizasyon, toplam harcama ya da toplam talep, denge milli gelir düzeyinin efektif talep ve yatırım-tasaruf ile belirlenmesi, toplam harcamalardaki değişmeler ve çarpan mekanizması, hızlandıran, çarpan ve hızlandıranın birlikte çalışması, fiyat değişmelerinin denge toplam talebine etkisi, tasarruf paradoksu, milli gelir denge düzeyi üzerinde toplam arz ve talep etkisi, toplam arz ve talep eğrisinde kaymalar, kamu harcamaları ve vergiler, denk bütçe çarpanı, maliye politikası araçları ve otomatik stabilizastörler, denge milli gelir düzeyini sağlamaya yönelik maliye politikaları, bütçe ve kamu kesimi dengesi, dışa açık ekonomilerde milli gelirin belirlenmesi, dışa açık ekonomilerde çarpan mekanizması, IS-LM analizi, mal ve para piyasalarında ortak denge, mal ve para piyasalarında dengesizlikler, maliye politikası ve IS eğrisi, para politikası ve LM eğrisi, enflasyonun tanımı, türleri, etkileri kaynakları ve enflasyona karşı politikalar
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonominin bütününü ilgilendiren değişkenleri inceler. Ekonominin üretim, istihdam, gelir düzeyi, tasarruf, yatırım, enflasyon, kur gibi başlıca belirleyicilerini açıklar ve çözümler.
2Teorik bilgiler sayısal örneklerle açıklanır ve analitik düşünce yapısı güçlendirilir.
3Teorik boyutta makro bilgiler edinen öğrenciler, ulusal ve uluslar arası genel ekonomik gelişmeleri izleyebilir, göstergeleri değerlendirebilir ve sonuç çıkarabilirler.
4Öğrenciler edindikleri makro ekonomik bilgileri iş hayatı ile ilişkilendirir ve uygularlar.
5Finans sektörü ve reel sektörde ekonomik anlamda uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma imkanı tanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 0123444 4   
ÖK 02 24 5 5   
ÖK 0323342     
ÖK 04343 3     
ÖK 05555       
Ara Toplam121719814 9   
Katkı2342302000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14684
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)166
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ERTÜRK ALPTEKİN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 121 Dersin Adı:  MAKRO EKONOMİ
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERTÜRK ALPTEKİN E-Mail:  ealptekin@pau.edu.tr, İç Hat:  7911490 136,
Ders Yeri UBYO A0017,
Amaç : Ekonominin bütününü ilgilendiren değişkenler incelenecektir. Ekonomide üretim, istihdam, gelir düzeyi, fiyat istikrarı ve dış ekonomik ilişkilerin başlıca belirleyicileri çözümlenecektir.
İçerik : Makro iktisatın amacı ve araçları, milli gelirin hesaplanması ve ölçülmesi, gelir harcama akmımı, milli gelir hesaplama yöntemleri, nominal ve reel milli gelir, kişi başına milli gelir, makro analizde arz ve talep eğrileri, klasik makro analiz, keynesci makro analiz, toplam arz fonksiyonu, keynesci teoride toplam talebin unsurları (Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları), yatırım kararında sermayenin marjinal etkinliği ve kapitalizasyon, toplam harcama ya da toplam talep, denge milli gelir düzeyinin efektif talep ve yatırım-tasaruf ile belirlenmesi, toplam harcamalardaki değişmeler ve çarpan mekanizması, hızlandıran, çarpan ve hızlandıranın birlikte çalışması, fiyat değişmelerinin denge toplam talebine etkisi, tasarruf paradoksu, milli gelir denge düzeyi üzerinde toplam arz ve talep etkisi, toplam arz ve talep eğrisinde kaymalar, kamu harcamaları ve vergiler, denk bütçe çarpanı, maliye politikası araçları ve otomatik stabilizastörler, denge milli gelir düzeyini sağlamaya yönelik maliye politikaları, bütçe ve kamu kesimi dengesi, dışa açık ekonomilerde milli gelirin belirlenmesi, dışa açık ekonomilerde çarpan mekanizması, IS-LM analizi, mal ve para piyasalarında ortak denge, mal ve para piyasalarında dengesizlikler, maliye politikası ve IS eğrisi, para politikası ve LM eğrisi, enflasyonun tanımı, türleri, etkileri kaynakları ve enflasyona karşı politikalar
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Makroekonomiye giriş
2 Makroekonominin gelişimi
3 Klasik ekonomi
4 Keynesyen Ekonomi
5 Keynes Sonrası
6 Ulusal gelir, tüketim, yatırım
7 istihdam ve işsizlik
8 Arasınav
9 Enflasyon
10 Maliye politikası
11 Para politikası
12 Uluslararası ticaret
13 Uluslararası finans
14 Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kenan ÇELİK: Makro İktisatTürkçe
Zeynel DİNLER; İktisada Giriş Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları