DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 120TİCARET HUKUKU II2 + 04. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ticaret Hukukunun meslek hayatında yardımcı olabilecek konuları hakkında öğrencilere bilgi vermek
Ders İçeriği Anonim şirket kavramı ve hakim ilkeler, Anonim şirketlerin çeşitleri ve kuruluşu, Kuruluştan doğan sorumluluk halleri ve şirketin organları arasında ilişkiler, Yönetim kurulu, üyelik, seçim, azil, görevler, Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, sorumluluk sebepleri, sorumluluk davası, Anonim şirketlerde denetim, iç ve dış denetim, Anonim şirketlerde genel kurul, çalışması ve genel kurulda oy hakkı, Genel kurul kararlarının hükümleri ve sakatlık halleri, Anonim şirketlerde pay kavramı, çeşitleri, pay sahibinin hak ve borçları, Anonim şirketlerin sona ermesi ve limitet şirketler, Kıymetli evrak, kambiyo senetleri, poliçe kavramı, aval, kabul, devir, başvuru hakkı ve zamanaşımı, Bono kavramı, unsurları, devri, ödeme ve uygulanacak poliçe hükümleri, Çek, tanım, unsur ve tarflar, çeşitleri konuları incelenmektedir
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Hukuksal sorunlar oluşturur
2Hukuki sorunları sentezler
3Hukuksal olaylardan sonuçlar çıkarır
4Hukuki kuralları yorumlar
5Ticaret ilişkisindeki kavramları tanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 2     1  
ÖK 02 2     3  
ÖK 03 3     3  
ÖK 04 3     3  
ÖK 05 2     1  
Ara Toplam 12     11  
Katkı0200000200

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SERKAN DURMAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 120 Dersin Adı:  TİCARET HUKUKU II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERKAN DURMAZ E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0017,
Amaç : Ticaret Hukukunun meslek hayatında yardımcı olabilecek konuları hakkında öğrencilere bilgi vermek
İçerik : Anonim şirket kavramı ve hakim ilkeler, Anonim şirketlerin çeşitleri ve kuruluşu, Kuruluştan doğan sorumluluk halleri ve şirketin organları arasında ilişkiler, Yönetim kurulu, üyelik, seçim, azil, görevler, Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, sorumluluk sebepleri, sorumluluk davası, Anonim şirketlerde denetim, iç ve dış denetim, Anonim şirketlerde genel kurul, çalışması ve genel kurulda oy hakkı, Genel kurul kararlarının hükümleri ve sakatlık halleri, Anonim şirketlerde pay kavramı, çeşitleri, pay sahibinin hak ve borçları, Anonim şirketlerin sona ermesi ve limitet şirketler, Kıymetli evrak, kambiyo senetleri, poliçe kavramı, aval, kabul, devir, başvuru hakkı ve zamanaşımı, Bono kavramı, unsurları, devri, ödeme ve uygulanacak poliçe hükümleri, Çek, tanım, unsur ve tarflar, çeşitleri konuları incelenmektedir
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ticaret Sicili
2 Ticaret Sicili
3 Ticaret Ünvanı
4 İşletme Adı
5 Fikri Mülkiyet Hakları
6 Marka
7 Patent
8 Faydalı Model
9 Coğrafi İşaret
10 Know-how
11 Haksız rekabet
12 Haksız rekabet
13 Ticari defterler
14 Şirket Türleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ticaret Hukuku-Fatih BilgiliTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU