DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 110MUHASEBE II4 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı dönem sonu muhasebe işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli değerlemeleri yapabilmektir
Ders İçeriği Envanter Kavramı, Envanter Ürünleri, Envanter Ve Değerleme, Dönem Sonunda Hesapların Kapatılması Ve Yeniden Açılması, Kasa Hesabının Envanteri, Yabancı Paraların Envanteri, Çek Hesaplarının Envanteri, Bankalar Hesabının Envanteri, Hisse Senetleri Ve Tahvillerinin Envanteri, Alacakların Envanteri, Alacak Senetlerinin Envanteri,Stokların Envanteri, Stok Değerleme Yöntemleri, Stok Hareketleri Uygulamaları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mali tabloları tanımlar ve ayırt eder
2Stok değerleme yöntemlerini uygular
3Karın saptanmasına ilişkin yöntemleri uygular
4Kanunlarda yer alan değerleme ölçülerinden anlar
5Şahıs ve sermaye şirketlerinin özel durumlarına ilişkin yapılması gereken muhasebe işlemlerini oluşturur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 0112 2     3
ÖK 0232        
ÖK 0311 2      
ÖK 04       42 
ÖK 05        11
Ara Toplam55 4   434
Katkı1101000111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SERKAN DURMAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 110 Dersin Adı:  MUHASEBE II
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERKAN DURMAZ E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0015,
Amaç : Bu dersin amacı dönem sonu muhasebe işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli değerlemeleri yapabilmektir
İçerik : Envanter Kavramı, Envanter Ürünleri, Envanter Ve Değerleme, Dönem Sonunda Hesapların Kapatılması Ve Yeniden Açılması, Kasa Hesabının Envanteri, Yabancı Paraların Envanteri, Çek Hesaplarının Envanteri, Bankalar Hesabının Envanteri, Hisse Senetleri Ve Tahvillerinin Envanteri, Alacakların Envanteri, Alacak Senetlerinin Envanteri,Stokların Envanteri, Stok Değerleme Yöntemleri, Stok Hareketleri Uygulamaları
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Muhasebe hatalarının düzeltilmesi yollarının anlatılması
2 Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar
3 Dönen varlıklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
4 Dönen varlıklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
5 Dönen varlıklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
6 Duran varlıklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
7 Duran varlıklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
8 Duran varlıklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
9 Kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
10 Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
11 Öz kaynaklarla ilgili hesapların, dönem sonu itibariyle muhasebe içi envanter kayıtlarının yapılması.
12 * Maliyet hesaplarının Gelir Tablosu hesaplarına yansıtılmasını uygulanması. * Gelir ve gider hesaplarının dönem sonu kayıtlarının yapılması.
13 * Gelir ve gider hesaplarındaki bilgilere göre gelir tablosu düzenlenmesi. * İşletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili ticari ve mali kârı veya zararının hesaplanması.
14 * Bir işletmenin örnek bir döneme ait verilerini kullanarak, dönem sonu itibariyle malî tablolarını düzenlenmesi.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
DERS NOTUTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları