DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 109İKTİSATA GİRİŞ II4 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı toplumsal refahı maksimum düzeye çıkaracak rasyonel ilkeleri göstermektir
Ders İçeriği Faktör piyasası, faktör talebi ve arzı, faktör gelirleri; milli gelir, GSMH, GSYİH, kişisel gelir hesaplamaları, milli geliri belirleyen faktörler, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi; milli gelir denge düzeyinin değişmesi, çarpan – hızlandıran; enflasyonist ve deflasyonist açık; istihdam ve işsizlik; enflasyon kavramı, çeşitleri, etkileri, mücadele stratejileri; deflasyon; devalüasyon; revalüasyon; uluslararası ekonomik ilişkiler; dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası ve araçları; uluslararası sermaye hareketleri, döviz piyasası; iktisadi büyüme, kalkınma ve refah.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler ekonomik gelişmelerin yanı sıra finans sektörünü de izleyebilir, bankacılık risklerini tanımlayabilir, yeni ürün ve hizmetler önerebilirler
2Teorik bilgiler sayısal örneklerle açıklanır ve analitik düşünce yapısı güçlendirilir ve sonuç çıkarabilirler
3İktisadi boyutta temel teorik bilgiler edinen öğrenciler, ulusal ve uluslar arası genel ekonomik gelişmeleri izleyebilir, göstergeleri değerlendirebilir ve sonuç çıkarabilirler
4Öğrencilerin rasyonel düşünme yeteneği güçlenir
5Öğrenciler edindikleri mesleki temel ekonomik bilgileri iş hayatı ile ilişkilendirir ve uygularlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 013433   134
ÖK 0243  5 5   
ÖK 0322354  144
ÖK 04 3  3 2   
ÖK 05434       
Ara Toplam131510812 7278
Katkı3322201012

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ERTÜRK ALPTEKİN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 109 Dersin Adı:  İKTİSATA GİRİŞ II
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERTÜRK ALPTEKİN E-Mail:  ealptekin@pau.edu.tr, İç Hat:  7911490 136,
Ders Yeri UBYO A0015,
Amaç : Bu dersin amacı toplumsal refahı maksimum düzeye çıkaracak rasyonel ilkeleri göstermektir
İçerik : Faktör piyasası, faktör talebi ve arzı, faktör gelirleri; milli gelir, GSMH, GSYİH, kişisel gelir hesaplamaları, milli geliri belirleyen faktörler, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi; milli gelir denge düzeyinin değişmesi, çarpan – hızlandıran; enflasyonist ve deflasyonist açık; istihdam ve işsizlik; enflasyon kavramı, çeşitleri, etkileri, mücadele stratejileri; deflasyon; devalüasyon; revalüasyon; uluslararası ekonomik ilişkiler; dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası ve araçları; uluslararası sermaye hareketleri, döviz piyasası; iktisadi büyüme, kalkınma ve refah.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Faktör piyasası, faktör talebi, firma dengesi, faktör talep esnekliği. Faktör arzı, firma dengesi
2 Faktör piyasasında tam rekabet koşulları, faktör piyasasında monopson koşulları. Faktör piyasasında monopol koşulları, faktör piyasasında bilateral monopol koşulları
3 Emek piyasası ve ücret, reel ve cari ücret, bireyin emek arz eğrisi, emek talebi. Tam rekabet, eksik rekabet (monopson, bilateral monopol ve Hicks analizi) piyasalarında ücretin belirlenmesi, ücret farklılıklarının belirlenmesi
4 Sermaye ve faiz, sermaye arzı ve talebi, faiz teorileri. Toprağın getirisi ve rant, girişimcinin geliri ve kar
5 Gelir dağılımı, Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı. Milli gelir, GSMH hesaplama yöntemleri, GSYİH, kişisel gelir
6 Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim fonksiyonu. Tasarruf ve yatırım fonksiyonu, yatırım çeşitleri
7 Sermayenin marjinal etkinliği. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, toplam arz – toplam talep eşitliği ve milli gelir
8 Yatırım – tasarruf eşitliği ve milli gelir
9 Yatırım – tasarruf eşitliği ve milli gelir, fiyatlar genel düzeyi ve milli gelir. Milli gelir denge düzeyinin değişmesi, çarpan
10 Hızlandıran.Tam istihdam ve milli gelir düzeyi, enflasyonist ve deflasyonist açık
11 İstihdam ve işsizlik, işsizlik çeşitleri. Enflasyon kavramı, çeşitleri, enflasyonun etkileri, enflasyonla mücadele stratejileri.
12 Deflasyon, devalüasyon, revalüasyon. Uluslararası ekonomik ilişkiler, dış ticaret teorileri.
13 Dış ticaret hadleri, dış ticaretten sağlanan yarar, dış ticarette genel denge. Dış ticaret politikası araçları, kur marjı yüzdesi
14 Uluslararası sermaye hareketleri, döviz piyasası. İktisadi büyüme ve ölçülmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Prof.Dr.İlker Parasız, İktisada Giriş, 7.b., Bursa: Ezgi Kitapevi, 2003Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları