DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 107BORÇLAR HUKUKU3 + 02. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yüksek öğrenime yeni başlayanlara, Borçlar Hukukunun ileride meslek hayatlarında yararlı olacağı umulan konuları hakkında temel bilgileri vermek
Ders İçeriği Bu derste genel hükümler çerçevesinde hakların ve borçların meydana gelişi, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî yükümlülük, külfet ve talep hakkı kavramları, hukukî işlemler ve borç kaynakları kapsamında sözleşmelerin kurulması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme ve taraf ehliyeti, sözleşme serbestisi ve sınırlandırılması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri gibi konular incelenmektedir. Dersin sonunda öğrenci, hukukî işlemlerin etkilerini analiz edebilme, problem çözme ve hukuki yorum yapabilme yeteneğini kazanmaktadır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yasal mevzuatı değerlendirir
2Yasal sorumluluk ve sonuçlarını bilir, değerlendirir
3Temsil kavramı ve türlerini bilir
4Borç ilişki sürecindeki aşamaları mevzuat çerçevesinde değerlendirir
5Borç kavramı, unsurları ve borç ilişkisini anlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01  2    5  
ÖK 02  2    5  
ÖK 03       3  
ÖK 04       1  
ÖK 05       1  
Ara Toplam  4    15  
Katkı0010000300

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10330
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar3HAKAN DEMİR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 107 Dersin Adı:  BORÇLAR HUKUKU
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HAKAN DEMİR E-Mail:  hdemir@pau.edu.tr, İç Hat:  7911490 132,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Yüksek öğrenime yeni başlayanlara, Borçlar Hukukunun ileride meslek hayatlarında yararlı olacağı umulan konuları hakkında temel bilgileri vermek
İçerik : Bu derste genel hükümler çerçevesinde hakların ve borçların meydana gelişi, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramı, hukukî yükümlülük, külfet ve talep hakkı kavramları, hukukî işlemler ve borç kaynakları kapsamında sözleşmelerin kurulması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme ve taraf ehliyeti, sözleşme serbestisi ve sınırlandırılması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, kusursuz sorumluluk, borçların hükümleri ve sona ermeleri gibi konular incelenmektedir. Dersin sonunda öğrenci, hukukî işlemlerin etkilerini analiz edebilme, problem çözme ve hukuki yorum yapabilme yeteneğini kazanmaktadır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Borç ilişkisi kavramı ve borcun kaynakları
2 Sözleşme kavramı, sözleşmenin kurulması
3 sözleşmenin geçerlilik şartları,konu bakımından geçersizlik halleri
4 sözleşmede irade bozukluğu durumu ve sonuçları
5 Temsil kavramı ve türleri, yetkisiz temsil
6 yetkisiz temsil Kavramı ve yetkisiz temsilin sonuçları
7 Kusursuz sorumluluk halleri
8 sebepsiz zenginleşme şartları ve sonuçları
9 İfa,İfa yeri,zamanı,alacaklı temerrüdü
10 İfa edilememenin sonuçları,ifa imkansızlığı
11 Kötü ifa ve borçlunun temerrüdü
12 Borçların sona erme sebepleri,alacağın temliki,borcun nakli, cezai şart
13 Müteselsil borçluluk ve alacaklılık,bazı önemli sözleşme türleri
14 çalışma haftası
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları