DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 105MUHASEBE I4 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı İşletmelerin karar alma sürecinde ihtiyaç duyduğu muhasebe bilgilerin kaydetmeye, izlemeye, kontrol etmeye, yönetmeye ve raporlamaya yönelik bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır
Ders İçeriği Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mali Tabloların değerlendirmesini yapar
2Kaydedilen ve sınıflanan bilgileri özet şeklinde mali tablolar haline getirip işletme yönetimi hakkında karar verir
3Para ile ifade edilen mali nitelikli işlemleri kaydeder ve sınıflar
4İşletmeye kredi verenler ve devletin değişik kurumları gibi kişi ve kuruluşların gereksinim duydukları belgeleri rapor eder
5İşletme yönetimi ile işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını inceler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 2 42 2   
ÖK 0255        
ÖK 0332 3      
ÖK 0422 3    23
ÖK 0523 42     
Ara Toplam1214 144 2 23
Katkı2303100001

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1SERKAN DURMAZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 105 Dersin Adı:  MUHASEBE I
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SERKAN DURMAZ E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0018,
Amaç : İşletmelerin karar alma sürecinde ihtiyaç duyduğu muhasebe bilgilerin kaydetmeye, izlemeye, kontrol etmeye, yönetmeye ve raporlamaya yönelik bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır
İçerik : Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İşletme ve Muhasebe İle İlgili temel Bilgiler
2 Muhasebenin Tanımı ve Bölümleri
3 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri
4 Finansal Tablolar-I
5 Finansal Tablolar-II
6 Hesap Planı
7 Hazır Değerler-I
8 Ara Sınav
9 Hazır Değerler-II
10 Menkul Kıymetler
11 Alacaklar-I
12 Alacaklar-II
13 Stoklar
14 Final Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU