DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 103İŞLETMEYE GİRİŞ4 + 01. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar, işletmelerin sorumulukları,diğer bilimdallarıyla ilişkisi aktarılır. Tarihte işletme biliminin geçirdiği evreler,modern işletmecilik süreci , işletmenin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konmaktadır
Ders İçeriği İşletmeciliğin Tarihçesi, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi, İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, İşletmelerde İhtiyaç Kavramı Ve Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi, İşletmelerde Üretim Faktörleri Ve İşletmenin Sınıflandırılması, İşletmelerin Birleşmeler Bakımından Sınıflandırılması, İşletme Ve Çevresi, İşletmelerin Kuruluşu: Yapılabilirlik Araştırmaları, Yatırım Kararı Ve Gerçekleştirilmesi, İşletnmelerin Amaçları, İşletmelerde Küreselleşme Olgusu, İşletmelerde Güncel Başlıklar
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Küreselleşmenin işletme bilimi ile ilişkisini tanımlar
2İşletmenin fonksiyonlarını yorumlar
3İşletme bilimini diğer bilim dalları ile ilişkilendirir
4İşletme ile ilgili temel kavramlarını tanır
5İşletme biliminin tarihsel gelişimini açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 335     2
ÖK 02 4        
ÖK 03 2342   2 
ÖK 04 243      
ÖK 05  3       
Ara Toplam 1113122   22
Katkı0232000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MESUT ÖNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 103 Dersin Adı:  İŞLETMEYE GİRİŞ
Saat (T+P) : 4 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MESUT ÖNCEL E-Mail:  moncel@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0015,
Amaç : Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar, işletmelerin sorumulukları,diğer bilimdallarıyla ilişkisi aktarılır. Tarihte işletme biliminin geçirdiği evreler,modern işletmecilik süreci , işletmenin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konmaktadır
İçerik : İşletmeciliğin Tarihçesi, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi, İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, İşletmelerde İhtiyaç Kavramı Ve Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi, İşletmelerde Üretim Faktörleri Ve İşletmenin Sınıflandırılması, İşletmelerin Birleşmeler Bakımından Sınıflandırılması, İşletme Ve Çevresi, İşletmelerin Kuruluşu: Yapılabilirlik Araştırmaları, Yatırım Kararı Ve Gerçekleştirilmesi, İşletnmelerin Amaçları, İşletmelerde Küreselleşme Olgusu, İşletmelerde Güncel Başlıklar
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İşletmeciliğin Temel Kavramları
2 İşletmeciliğin tarihçesi
3 İşletmelerin Çevresi ve Rekabet türleri
4 İşletmecilikte Başarı İlkeleri
5 İşletmelerin genel amaçları
6 Kapasite ve kapasite türleri
7 İşletmelerde kuruluş yeri ve seçimini etkileyen faktörler
8 İşletmelerin Temel İşlevleri- Yönetim
9 Üretim İşlevi
10 Pazarlama İşlevi
11 İnsan Kaynakları İşlevi
12 İşletmelerin diğer İşlevleri
13 İşletmecilkte güncel konular-Örnek olay incelemeleri
14 İşletmecilkte güncel konular-Örnek olay incelemeleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları