DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SER 102HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI3 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Hukukun Temel Kavramları dersinin amacı; öğrencilere hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yaşamda Hukukun yerini ve önemini öğretmektir
Ders İçeriği Hukukun Temel Kavramlarını Tanıtmak Ve Toplumsal Yaşamda Hukukun Yerini Ve Önemini Tespit Etmek, Hukukun Uygulanması, Hukuk Veya Kanun Boşlukları, Hâkime Tanınan Yetkiler, Dürüstlük Kuralının Uygulanması Ve Etkileri Ve İşlevleri, Hukukun Uygulanmasındaki Yöntemler, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukukta Yorum Sistemleri İncelenerek, Hukuk Alanında En Temel Bilgiler Verilmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Hukuksal sonuçları oluşturur
2Hukuksal sorunları ayırt eder
3Hukuksal sorunları değerlendirir
4Hukuki kavramları karşılaştırır
5Hukukun temel kavramlarını tanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01 222   5  
ÖK 02 222   5  
ÖK 03 222   5  
ÖK 04 11    5  
ÖK 05 22    5  
Ara Toplam 996   25  
Katkı0221000500

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10330
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MEHMET ÖZGÜN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SER 102 Dersin Adı:  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET ÖZGÜN E-Mail:  mehmetozgun@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0108,
Amaç : Hukukun Temel Kavramları dersinin amacı; öğrencilere hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yaşamda Hukukun yerini ve önemini öğretmektir
İçerik : Hukukun Temel Kavramlarını Tanıtmak Ve Toplumsal Yaşamda Hukukun Yerini Ve Önemini Tespit Etmek, Hukukun Uygulanması, Hukuk Veya Kanun Boşlukları, Hâkime Tanınan Yetkiler, Dürüstlük Kuralının Uygulanması Ve Etkileri Ve İşlevleri, Hukukun Uygulanmasındaki Yöntemler, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukukta Yorum Sistemleri İncelenerek, Hukuk Alanında En Temel Bilgiler Verilmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Toplum Hayatı ve Düzeni, Toplumsal Düzen Kuıralları
2 Hukukun Tanımı, Anlamları ve Amaçları
3 Hukukun Tanımı, Anlamları ve Amaçları
4 Müeeyyidenin Niteliği ve Çeşitleri
5 Pozitif Hukukun Kaynakları, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik
6 Örf ve Adet Hukuku, Unsurları ve Çeşitleri
7 Hukuk Kurallarının Pozitif Düzenleme ve Anlam bakımından, Yer ve Zaman bakımından Uygulanması
8 Kanunlaştırma Kavramı, Çeşitleri, Yöntemleri, Amacı ve Kanunlaştırma Hareketleri
9 Pozitif Hukukun Bölümleri
10 Hak Kavramı, Konusu, Çeşitleri, Kazanılması ve Kaybı
11 Hukuki işlem kavramı, Unsurları, Geçersizliği ve Çeşitleri
12 İyiniyetin Korunması İlkesi, Dürüstlük İlkesi
13 Meşru Müdafaa, Zaruret Hali, Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma
14 Dava Kavramı, Çeşitleri ve Davada İspat
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kemal GÖZLER, Hukukun Temel Kavramları, Bursa, 2018Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları