DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 142İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK3 + 07. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle iş ahlakı ve sosyal sorumluluk doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğrenme
Ders İçeriği Bu derste İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluklarının neler olduğu ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak işletme örgütlerine içselleştirilecektir
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 01        3 
Ara Toplam        3 
Katkı0000000030

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)2714
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2OKTAY ERDOĞAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 142 Dersin Adı:  İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT OKTAY ERDOĞAN E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0021,
Amaç : İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle iş ahlakı ve sosyal sorumluluk doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğrenme
İçerik : Bu derste İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluklarının neler olduğu ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak işletme örgütlerine içselleştirilecektir
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ahlak kavramı ve nitelikleri
2 Ahlaki gelişim teorileri
3 Etik kavramı ve ilgili kavramlar
4 Mesleki etik kavramı
5 Yönetsel etik
6 Mesleki etiğin felsefi boyutu
7 Yönetsel ve mesleki etiği belirleyen etmenler
8 Ara sınav
9 Dünyada ve Türkiye'de mesleki etiğin gelişimi
10 Etik dışı davranış nedenleri
11 Şirket açısından etik dışı davranışlar
12 Lider açısından etik dışı davranışlar
13 Yönetici açısından etik dışı davranışlar
14 Çalışan açısından etik dışı davranışlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Torlak,Ö., Dalyan, F., 2013. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.Türkçe
İnayet Pehlivan, A., 2001. Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Pegem YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları