DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 127ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ3 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar, çatışma ve stres yönetimi ve örgütsel davranışta güncel konular hakkında gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar ve grup dinamikleri, çatışma ve stres yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, işkoliklik, yıldırma, tükenmişlik ve psikolojik sözleşme gibi konular ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
27Yönetim sürecinde örgütsel davranışın gelişimini anlatır Motivasyon teorilerini örnekler vererek açıklar Grup dinamiklerini örnekler ile özetler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 27        22
Ara Toplam        22
Katkı0000000022

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2MESUT ÖNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 127 Dersin Adı:  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MESUT ÖNCEL E-Mail:  moncel@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0022,
Amaç : Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar, çatışma ve stres yönetimi ve örgütsel davranışta güncel konular hakkında gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik : Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar ve grup dinamikleri, çatışma ve stres yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, işkoliklik, yıldırma, tükenmişlik ve psikolojik sözleşme gibi konular ele alınacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Örgütsel Davranışın İş Yaşamı Açısından Önemi
2 Örgütsel Davranışın Gelişim Süreci
3 Algılama ve Atfetme Süreçleri
4 Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi
5 Örgütlerde Duygusal Zeka Kavramı ve İş Yaşamı Açısından Önemi
6 Örgüt Kültürü
7 Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
8 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
9 Örgütsel Stres ve Mücadele Yolları
10 Örgütsel İletişim
11 Örgütsel Yaşamda Motivasyon Olgusu
12 Liderlik Davranışları ve Analizi
13 Yıldırma Olgusu ve İş Yaşamı Açısından Önemi
14 Örgütsel Bağlılık
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular: Örnek Olay İncelemeli, Soner TASLAK ve Birgül ÇİFTÇİ (Editörler), 2016, Beta Yayınları, 1. Baskı,İstanbul, ISBN: 978-605-333-547-4.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları