DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 104İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmak.
Ders İçeriği Bu derste ağırlıklı olarak İşletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin fonksiyonları ve işletmecilikte güncel konular incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
4İşletmeclikle ilgili temel kavramları açıklar İşletmenin kuruluş yeri seçimi ve kurulması ile ilgili öğrencilere teorik ve pratik bilgiler kazandırır İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde öğreterek öğrenclere işletmeyi biri bütün olarak inceleme olanağı sunar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 04    1     
Ara Toplam    1     
Katkı0000100000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)12336
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)188
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)2816
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği (Öğrenci)10550
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MESUT ÖNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 104 Dersin Adı:  İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MESUT ÖNCEL E-Mail:  moncel@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi ve kurulması konusunda öğrencileri bilgilendirmek. İşletmenin bütün fonksiyonlarını ayrıntılı birşekilde açıklayarak öğrencilerin işletmelere bütüncül bir perspektiften bakabilecek bir mantık kazandırmak.
İçerik : Bu derste ağırlıklı olarak İşletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin fonksiyonları ve işletmecilikte güncel konular incelenecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İşletmeciliğin Temel Kavramları
2 İşletmeciliğin tarihçesi
3 İşletmelerin Çevresi ve Rekabet türleri
4 İşletmecilikte Başarı İlkeleri
5 İşletmelerin genel amaçları
6 Kapasite ve kapasite türleri
7 İşletmelerde kuruluş yeri ve seçimini etkileyen faktörler
8 İşletmelerin Temel İşlevleri- Yönetim
9 Üretim İşlevi
10 Pazarlama İşlevi
11 İnsan Kaynakları İşlevi
12 İşletmelerin diğer İşlevleri
13 İşletmecilkte güncel konular-Örnek olay incelemeleri
14 İşletmecilkte güncel konular-Örnek olay incelemeleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
İşletmecilik Kuram ve İlkeleri, Kemal Demirci, Detay Yay., Ankara, 2010 Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları