DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OTI 127ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ3 + 05. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar, çatışma ve stres yönetimi ve örgütsel davranışta güncel konular hakkında gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar ve grup dinamikleri, çatışma ve stres yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, işkoliklik, yıldırma, tükenmişlik ve psikolojik sözleşme gibi konular ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
27Yönetim sürecinde örgütsel davranışın gelişimini anlatır Motivasyon teorilerini örnekler vererek açıklar Grup dinamiklerini örnekler ile özetler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 27        22
Ara Toplam        22
Katkı0000000022

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1MESUT ÖNCEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OTI 127 Dersin Adı:  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MESUT ÖNCEL E-Mail:  moncel@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri UBYO A0022,
Amaç : Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar, çatışma ve stres yönetimi ve örgütsel davranışta güncel konular hakkında gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik : Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar ve grup dinamikleri, çatışma ve stres yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, işkoliklik, yıldırma, tükenmişlik ve psikolojik sözleşme gibi konular ele alınacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Örgütsel davranışın kapsamı
2 Örgütsel davranışın tarihsel gelişimi
3 Algı: temel kavramlar ve teoriler
4 Kişilik: temel kavramlar ve teoriler
5 Tutum: temel kavramlar ve teoriler İş tatmini ve organizasyona bağlılık
6 Öğrenme: temel kavramlar ve teoriler
7 Motivasyon: temel kavramlar ve teoriler
8 Takım dinamikleri: temel kavramlar ve teoriler
9 İletişim: temel kavramlar ve teoriler
10 Örgüt kültürü: temel kavramlar ve teoriler
11 Organizasyonlarda güç ve politik davranış:temel kavramlar ve teoriler
12 Değişim yönetimi: temel kavramlar ve teoriler
13 Organizasyon ve ideoloji
14 Vaka örnekleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular: Örnek Olay İncelemeli, Soner TASLAK ve Birgül ÇİFTÇİ (Editörler), 2016, Beta Yayınları, 1. Baskı,İstanbul, ISBN: 978-605-333-547-4.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları