DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 308KÜLTÜREL COĞRAFYA2 + 05. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kültürel coğrafyanın özellikleri ve ilişkilerini kavratmak
Ders İçeriği Kültürel coğrafyanın gelişimi, mekânsal doku-kültürel mekân dokusu; yaklaşımlar ve teoriler, kültür, temel kavramlar ve tanımlar, kültür ocağı, yayılma, kültürel etkileşim, kültürel ekoloji, kültürel ekosistem, kültürel etkileşim kültürel peyzaj, halk kültürü coğrafyası, popüler kültür coğrafyası.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel kavramlar ve tanımları açıklayabilecek,
2Kültürel yayılma çeşitlerine (kesintisisz, hiyerarşik, sıçrama) örnekler verebilecek,
3Kültürel etkileşimi, teknolojinin gelişimi ile ilişkilendirerek yorumlayabilecek,
4Kültürel coğrafi görünümün fiziksel coğrafi görünümden farkını açıklayabilir,
5Popüler kültür ve halk kültürünü örnekler vererek karşılaştırabilir,
6Farklı kültür alem yada bölgelerini sınıflandırabilir,
7Kültürel farklılık ve kültürel çatışmaları yorumlayabilir,
8Dil ve dinin insan kültürlerini tanımlayan ve birbirine bağlayan en önemli iki güç olduğunu değerlendirebilir,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01       5
ÖK 02     2 5
ÖK 03     4 5
ÖK 04     3 5
ÖK 05     4 5
ÖK 06     4 5
ÖK 07     4 5
ÖK 08     4 5
Ara Toplam     25 40
Katkı00000305

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları