DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 376KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS2 + 06. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Evrensel gelişmeler çerçevesinde kültürle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek
Ders İçeriği Dünyada yaşanan değişme ve gelişmelerin kültürlere etkisi, Kültürel miras kavramı, tanımlanması, özellikleri, Türk Kültürel Mirasına ilişkin unsurlar ve özellikleri, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras kriterleri ve sözleşme çerçevesi, Kültürel Mirası tespit, yaşatma ve yayma çalışmaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Küreselleşme ve kültür çalışmaları alanında yeni bilgi, kavramlar kazanma ve buna bağlı olarak bilgi ve kavramlar arası ilişkileri algılayabilme becerisi kazanır
2Kültürel Miras kapsamındaki unsurları tanıma, bulma ve değerlendirme becerisi kazanır.
3Kültürel Miras alanında verilen bilgileri, bilgi ve düşünce dünyasında terkip ve tahlil edebilme, eleştirebilme, yorumlayabilme becerisi kazanır.
4Kültürel unsurlar alanındaki bilgileri derinleştirme ve lisansüstü çalışmalar yapabilecek bilgi, donanım becerisi elde eder.
5Edindiği bilgilerle kültürel unsurları ulusala ve evrensele kazandırmayı, yeni ve güncel üretimlere hazırlayabilmeyi yaşatma ve yayma becerisini kazanır.
6Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan insanlığın kültürel mirası listelerini takip etme, katkıda bulunma güven ve yetkinliği becerisi kazanır.
7 Kültür ürünlerini küreselleşme çerçevesinde değerlendirme, kültürel yeniden üretime yönelik öneriler geliştirme becerisi kazanır.
8Kültür ürünlerinden hareketle gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları içindeki değişimi ayırt edebilme, fikirleri açık ifade edebilme yeteneği kazanır.
9Araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi kazanır.
10Kuramsal çözümlemelerle elde edilen verileri sosyal alanlarda uygulamaya dönüştürebilecek tasarımlar geliştirebilme becerisi kazanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01     4 5
ÖK 02     4 5
ÖK 03     5 5
ÖK 04     3 5
ÖK 05     325
ÖK 06     225
ÖK 07     4 5
ÖK 08     3 5
ÖK 09      55
ÖK 10     4 5
Ara Toplam     32950
Katkı00000315

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU