DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 412KENT, ÇEVRE VE İMAR HUKUKU3 + 08. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Karar alma–verme süreçleri için yasal–hukuksal çerçevenin tanımlanması, planlama ve uygulama sürecindeki kurumsal ve yasal mekanizmalara ilişkin bilgi birikimi oluşturmak
Ders İçeriği Merkezi ve yerel yönetim mekanizmaları ile ilişkili alt örgütlenmeler, kurumlar–arası etkileşim/eşgüdüm, planlamada yetki paylaşımı, Belediye–Büyükşehir Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve ilişkili Mevzuat, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri–plan notları, Yasadışı–Gecekondu ve ilişkili Mevzuat, Kentsel Dönüşüm–Yenileme olguları
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İmar ve Çevre hukukuna ilişkin kavramları öğrenir.
2Planlama ve Çevre ilişkisi bağlamında Mevzuat bilgisi ve tarihsel arka planını öğrenir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01    5 5 
ÖK 02    5 5 
Ara Toplam    10 10 
Katkı00005050

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları