DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 108JEOMORFOLOJİ3 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İç ve dış kuvvetler tarafından meydana gelen yeryüzü şekilleri hakkında incelemeler yapmak, jeomorfolojinin temel ilkeleri konusunda bilgi kazandırmak.
Ders İçeriği İç kuvvetler (orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler). Mineraller ve kayalar, dış kuvvetler (çözülme ve kütle hareketleri). Glasiyal şekiller, taraçalar, kıyı şekilleri vb. gibi jeomorfolojik birimler, Yeryüzünün yapısı ve fiziksel özellikleri, yeryüzünün içsel ve dışsal dinamik oluşum süreci, kıtaların kökeni, ve kayaların tanımlanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Jeomorfolojinin temel öğretilerini kavrayabilme
2Yer şekilleri ve bunların çeşitli kuvvet ve olaylarla olan ilişkisi hakkında fikir sahibi olabilme
3Farklılık gösteren kayaçların gerçek biçim ve özelliklerini kavramak
4Araziyi fizyografik birimlere ayırabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01 5   5 5
ÖK 02 5   5 5
ÖK 03 5   5 5
ÖK 04 5   5 5
Ara Toplam 20   20 20
Katkı05000505

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1SAVAŞ TOPAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PEM 108 Dersin Adı:  JEOMORFOLOJİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAVAŞ TOPAL E-Mail:  savastopal@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3418,
Ders Yeri KKM A0202-06,
Amaç : İç ve dış kuvvetler tarafından meydana gelen yeryüzü şekilleri hakkında incelemeler yapmak, jeomorfolojinin temel ilkeleri konusunda bilgi kazandırmak.
İçerik : İç kuvvetler (orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler). Mineraller ve kayalar, dış kuvvetler (çözülme ve kütle hareketleri). Glasiyal şekiller, taraçalar, kıyı şekilleri vb. gibi jeomorfolojik birimler, Yeryüzünün yapısı ve fiziksel özellikleri, yeryüzünün içsel ve dışsal dinamik oluşum süreci, kıtaların kökeni, ve kayaların tanımlanması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dünyanın oluşumu I
2 Dünyanın oluşumu II
3 Levha tektoniği
4 Jeolojik zamanlar
5 Kayaçların oluşumu
6 Sedimanter kayaçlar
7 Metamorfik kayaçlar
8 Volkanik kayaçlar
9 Fosiller
10 Yeryüzü şekillerinin gelişimi
11 İç kuvvetler: Volkanlar
12 İç kuvvetler: Depremler
13 Dış kuvvetler
14 Kütle hareketleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları