DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 308ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA2 + 06. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Kentsel gelişmeyi etkileyen faktörlerin, planlama ve kentsel planlama kavramlarının, ülkemizdeki planlama sürecinin, imar planı hazırlıklarının öğretilerek; İmar yasasının ilgili maddeleri ve kent planlamada güncel tartışmalar
Ders İçeriği Şehir ve Bölge planlama kavramı, tanımları. Kentleşme, kentleşme nedenleri, kentlerin neden olduğu yanlış alan kullanımları, kent olabilme kriterleri, nüfus ve projeksiyonlar, kentsel yerleşimlerin şekillenmesini etkileyen faktörler, kişi başına faydalanılan alanlar, konut-çalışma alanı-açık ve yeşil alan planlama ve tasarım ilkeleri, yaya ve araç yolları, kavşaklar, yapı adaları, TAKS ve KAKS oranlarının hesaplanması, imar planı uygulamaları ve plan örnekleri
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kentsel alanlar, yapısal özellikleri, kent bütünü içindeki rollerini ve ilişkilerini anlamak
2Kentte yer alan çeşitli kullanım alanları (konut, merkez/alt merkez, yeşil alanlar, sanayi, ulaşım sistemleri, sosyal donatılar) hakkında yorum yapabilmek
3Türkiye’deki planlama süreci ve plan kademelerini anlamak
4Kent planlamada güncel tartışmalar ve kavramları yorumlayabilmektir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 014   55 5
ÖK 024    5 5
ÖK 03    55 5
ÖK 044    5 5
Ara Toplam12   1020 20
Katkı30003505

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları