DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 209MİMARLIK BİLGİSİ2 + 03. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Genel mimarlık kavramları ve yapısal sistemeler hakkında bilgi edinmek.
Ders İçeriği Genel mimarlık kavramları (oran, ölçü, modül, işlev, mekan, doku, ritm, simetri, renk, biçim, birlik, ışık, gölge, vb.), İnsan ve insan boyutları, Mimaride antropometrik boyutların önemi ve yeri, Kullanıcı gereksinmeleri, İnsan ve çevre ilişkileri, Bina çevre etkileşim sorunları, Donatım elemanları, Bina kabuğu ilişkileri, Mimari planlama süreci, Organizasyon fonksiyon şemaları, İç mekan, dış mekan ve kütle biçimleniş sorunları ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra yapının zemin, taşıyıcı sistem, düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yönden incelenmesi, Yapı boşlukları ve düşey sirkülasyon elemanları, çatı biçimlenmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mimarlık kavramı, mimarlıkta mekan ve mimarlık tarihini anlayabilmesi
2Mimari tasarım sürecini irdeleyebilmesi
3Strüktür ve bina olarak yapı kavramlarının ayrı ayrı öğrenilmesi
4Yapıların (bina) farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasını irdelenebilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01     4 4
ÖK 02     5 4
ÖK 03     5 4
ÖK 04     5 4
Ara Toplam     19 16
Katkı00000504

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1GÖZDE KAN ÜLKÜ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PEM 209 Dersin Adı:  MİMARLIK BİLGİSİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZDE KAN ÜLKÜ E-Mail:  gozdekanulku@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2477,
Ders Yeri KKM A0202-06,
Amaç : Genel mimarlık kavramları ve yapısal sistemeler hakkında bilgi edinmek.
İçerik : Genel mimarlık kavramları (oran, ölçü, modül, işlev, mekan, doku, ritm, simetri, renk, biçim, birlik, ışık, gölge, vb.), İnsan ve insan boyutları, Mimaride antropometrik boyutların önemi ve yeri, Kullanıcı gereksinmeleri, İnsan ve çevre ilişkileri, Bina çevre etkileşim sorunları, Donatım elemanları, Bina kabuğu ilişkileri, Mimari planlama süreci, Organizasyon fonksiyon şemaları, İç mekan, dış mekan ve kütle biçimleniş sorunları ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra yapının zemin, taşıyıcı sistem, düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yönden incelenmesi, Yapı boşlukları ve düşey sirkülasyon elemanları, çatı biçimlenmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş- dersin amacı, değerlendirme yöntemleri ve içeriği hakkında bilgi vermek.
2 Mimarlık nedir?
3 Mimarlığı Biçimlendiren Faktörler- Sosyo-Kültürel Çevre
4 Mimarlığı Biçimlendiren Faktörler- Fiziksel Çevre
5 Genel mimarlık kavramları (oran, ölçü, modül, işlev, mekan, doku, ritm, simetri, renk, biçim, birlik, ışık, gölge, vb.)
6 Genel mimarlık kavramları (oran, ölçü, modül, işlev, mekan, doku, ritm, simetri, renk, biçim, birlik, ışık, gölge, vb.)
7 I.ara sınav
8 Mimarlık ve mekan
9 Mimarlık ve strüktür
10 Mimarlık ve işlev
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Materyaller
DosyaDosya AdıDosya DiliOrjinal Dosya AdıEklenme Tarihi
Dosya İndir fundauz2-önemlimimarlıknedir.docxTürkçefundauz2-önemlimimarlıknedir.docx16.09.2019 22:15:31
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen, Francis D.K. Ching, Yem Yayınları, 2010Türkçe
Tenin Gözleri / Mimarlık Ve Duyular, Juhani Pallasmaa, Yem Yayınları, 2011Türkçe
Mimarlık Nedir? Mimar Ne Yapar?, Cengiz Bektaş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2012Türkçe
Mimarlık Kavramları, Doğan Kuban, Yem Yayınları, 2010Türkçe
Mimarlar Dik Durur! İlginç Öyküler, Doğan Hasol, Yem Yayınları, 2012Türkçe
Mimarlık Üzerine On Kitap, Vitruvius, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 2005Türkçe
20.Yüzyıl Mimarisinde Program Ve Manifestolar, Ulrich Conrads, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 1991Türkçe
Leland M.Roth, Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi,1999.Türkçe
Adolf Loos, Mimarlık Üzerine, Janus Yayıncılık, 2014.Türkçe
Bruno Zevi, Mimarlığı Görebilmek,Daimon YayıneviTürkçe
Uğur Tanyeli, Yıkarak yapmak: anarşist bir mimarlık kuramı için altlık, Metis Yayıncılık,2017.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Yıl İçi Etkinlik30Yıl İçi Etkinlik
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları