DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 104PEYZAJ ENVANTERİ VE ANALİZİ3 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Peyzaj planlama sürecinin temel aşaması olarak planlamayı etkileyen, yönlendiren doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakları öğretmek, bu kaynaklar arasındaki ilişkileri tanıtarak peyzajın okunmasını sağlamak.
Ders İçeriği Doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakların envanterinin çıkarılması; Farklı ölçeklerde haritaların okunması ve yorumlanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Peyzaj Planlama çalışmaları kapsamında doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakların envanterini çıkarır.
2Farklı ölçeklerdeki haritaları okur ve yorumlar.
3Kaynakları analiz eder, aralarındaki ilişkiyi tanımlar ve yorumlar.
4Uygunluk haritaları üretir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01 5   5 5
ÖK 02 5   5 5
ÖK 03 5   5 5
ÖK 04 5   5 5
Ara Toplam 20   20 20
Katkı05000505

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1DUYGU DOĞAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PEM 104 Dersin Adı:  PEYZAJ ENVANTERİ VE ANALİZİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DUYGU DOĞAN E-Mail:  İç Hat:  296 2419,
Ders Yeri KKM A0304-06,
Amaç : Peyzaj planlama sürecinin temel aşaması olarak planlamayı etkileyen, yönlendiren doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakları öğretmek, bu kaynaklar arasındaki ilişkileri tanıtarak peyzajın okunmasını sağlamak.
İçerik : Doğal, sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakların envanterinin çıkarılması; Farklı ölçeklerde haritaların okunması ve yorumlanması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriğinin tanıtılması
2 Peyzaj kavramının tanımlanması, peyzajı oluşturan bileşenlerin tanımı; kaynak, “envanter” ve analiz kavramlarının açıklanması. Peyzaj Planlama – PEA ilişkisi
3 Kaynakların sınıflandırılması, Ders ve uygulamada kullanılacak haritalar üzerinde harita kavramının açıklanması, verilerin haritaya aktarılması
4 Doğal kaynakların envanter ve analizi, (Topoğrafik yapı)
5 Doğal kaynakların envanter ve analizi (Toprak yapısı)
6 Doğal kaynakların envanter ve analizi (Jeoloji ve Jeomorfoloji)
7 Ara sınav
8 Doğal kaynakların envanter ve analizi (İklim)
9 Doğal kaynakların envanter ve analizi (Doğal bitki örtüsü ve yaban yaşamı)
10 Sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakların envanter ve analizi hakkında bilgi verilmesi
11 Uygunluk analizleri
12 Uygunluk analizleri
13 Uygunluk analizleri
14 Uygunluk analizleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları