DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 206PEYZAJ PLANLAMA2 + 04. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Planlama kavramı , planlama süreci ve bu sürece farklı yaklaşımlar, planlama sürecinin bileşenleri, peyzaj planlama modelleri, katılımcı planlama yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi ve planlama örneklerinin tanıtılması, genelde fiziksel planlama özelde peyzaj planlama kuram ve yöntemlerinin tarihsel gelişimini, bu kapsamda peyzaj planlama sürecinin sistematik yapılanışını ve geleceğe dönük bir eylem alanı olan planlamanın uygulama sonrası yönetiminin önemi ve içeriğinin öğrencilere aktarımı amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Peyzaj planlama teori ve yöntemleri, kentsel peyzaj planlama ve kırsal peyzaj planlamayı içerir.. Peyzaj planlama teori ve yöntemleri kapsamında; ütopya, ekotopya, planlama tasarım farklılaşması, peyzajın sınıflandırılması, peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, peyzajların korunması vb. "kavramlar" ve McHARG, Lewis, Hills vd. peyzaj plancılarının geliştirip kullandıkları "planlama yaklaşımları" açıklanmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Peyzaj planlama kavramı ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
2Ülkemizde planlama hiyerarşisine ilişkin yapı hakkında bilgi sahibi olur.
3Kırsal ve kentsel peyzaj özelliklerini tanımlayabilme ve planlama
4Planlama Stüdyosu çalışmaları için temel oluşturacak bilgiyi edinir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01555355 5
ÖK 0255535555
ÖK 0355535555
ÖK 04555355 5
Ara Toplam2020201220201020
Katkı55535535

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1DUYGU DOĞAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  PEM 206 Dersin Adı:  PEYZAJ PLANLAMA
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DUYGU DOĞAN E-Mail:  İç Hat:  296 2419,
Ders Yeri KKM A0201-04,
Amaç : Planlama kavramı , planlama süreci ve bu sürece farklı yaklaşımlar, planlama sürecinin bileşenleri, peyzaj planlama modelleri, katılımcı planlama yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi ve planlama örneklerinin tanıtılması, genelde fiziksel planlama özelde peyzaj planlama kuram ve yöntemlerinin tarihsel gelişimini, bu kapsamda peyzaj planlama sürecinin sistematik yapılanışını ve geleceğe dönük bir eylem alanı olan planlamanın uygulama sonrası yönetiminin önemi ve içeriğinin öğrencilere aktarımı amaçlanmıştır.
İçerik : Peyzaj planlama teori ve yöntemleri, kentsel peyzaj planlama ve kırsal peyzaj planlamayı içerir.. Peyzaj planlama teori ve yöntemleri kapsamında; ütopya, ekotopya, planlama tasarım farklılaşması, peyzajın sınıflandırılması, peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, peyzajların korunması vb. "kavramlar" ve McHARG, Lewis, Hills vd. peyzaj plancılarının geliştirip kullandıkları "planlama yaklaşımları" açıklanmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriğinin açıklanması, Kavramsal temeller
2 Kavramsal temeller (devam), Peyzaj Planlama tarihi
3 Kent ve Kentleşme Kavramı
4 Kent ve Kentleşme Kavramı (devam)
5 Zamansal Olarak Planlama Teorilerinin Gelişimi ve Türkiyede Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması
6 Kentsel Peyzaj Planlama
7 Ülkemizde Mekânsal Planlama Mevzuatı, Planlama Hiyerarşisi ve Plan Ölçekleri
8 Ara sınav
9 Ekolojik Planlama ve Ian L. Mcharg
10 Ian L. Mcharg’ın peyzaj planlama yaklaşımı ve planlama süreci
11 P. Lewıs'ın peyzaj planlama yaklaşımı ve planlama süreci
12 A. Hılls'in peyzaj planlama yaklaşımı ve planlama süreci
13 Diğer Bazı Peyzaj Plancılarının Peyzaj Planlama Yaklaşımı ve Planlama Süreci
14 Planlama aşamaları, peyzaj planlama sürecinde durum analizi, sorun analiz ve SWOT analizi, katılımcı planlama yaklaşımı ve planlamada paydaş analizi, PKAD planlama yöntemi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları