DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
PEM 206PEYZAJ PLANLAMA2 + 04. Yarıyıl2

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Planlama kavramı , planlama süreci ve bu sürece farklı yaklaşımlar, planlama sürecinin bileşenleri, peyzaj planlama modelleri, katılımcı planlama yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi ve planlama örneklerinin tanıtılması, genelde fiziksel planlama özelde peyzaj planlama kuram ve yöntemlerinin tarihsel gelişimini, bu kapsamda peyzaj planlama sürecinin sistematik yapılanışını ve geleceğe dönük bir eylem alanı olan planlamanın uygulama sonrası yönetiminin önemi ve içeriğinin öğrencilere aktarımı amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Peyzaj planlama teori ve yöntemleri, kentsel peyzaj planlama ve kırsal peyzaj planlamayı içerir.. Peyzaj planlama teori ve yöntemleri kapsamında; ütopya, ekotopya, planlama tasarım farklılaşması, peyzajın sınıflandırılması, peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, peyzajların korunması vb. "kavramlar" ve McHARG, Lewis, Hills vd. peyzaj plancılarının geliştirip kullandıkları "planlama yaklaşımları" açıklanmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Peyzaj planlama kavramı ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
2Ülkemizde planlama hiyerarşisine ilişkin yapı hakkında bilgi sahibi olur.
3Kırsal ve kentsel peyzaj özelliklerini tanımlayabilme ve planlama
4Planlama Stüdyosu çalışmaları için temel oluşturacak bilgiyi edinir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01555355 5
ÖK 0255535555
ÖK 0355535555
ÖK 04555355 5
Ara Toplam2020201220201020
Katkı55535535

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


52

2

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2019 PAU