DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 491KENTSEL PLANLAMA PRENSİPLERİ3 + 06. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Kentin tüm boyutları ile algılanabilmesi ve okunabilmesi; Planlama kültürünün kazandırılması; Kentlerin nasıl geliştiğinin, kent gelişmesini yönlendiren etmenlerin/aktörlerin neler olduğunun ve ilişkilerinin tanınması, günümüz kentsel sorunlarının gerisindeki nedenlerin kavranması; Mimari ürünlerin kent toprağı ile ilişkisini tanımlayan imar planlarının okunması ve değerlendirmesine yönelik anahtar bilgilerin edinilmesi; Kent kimliğinin oluşturulmasında ve korunmasında kentli ve meslek insani olarak rolleri konusunda bilinçlendirme.
Ders İçeriği Kent, kentleşme, tarihçesi, kentleşme iyilikleri ve sorunları; Kent fiziksel formları ve kent öğeleri (barınma, çalışma, insan kaynağını geliştirme ve ulaşım işlevleri) ; Kent fiziksel formu-kent öğeleri ilişkisi; Kent planlamanın ve kentsel tasarımın tanıtımı, tarihsel gelişimleri; Arazi kullanım planlaması (fiziksel planlama) ve diğer planlama türleri; Planlamayı etkileyen etmenler; Ülkemizde planlama hiyerarşisi; Ülkemizde kent planlamanın yönetsel ve yasal boyutları (planlama süreci, uygulama araçları, vb.) ; Planlama sorunları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kenti oluşturan ögelerin neler olduğunu tanımlayabilecekler.
2Kentin gelişmesini yönlendiren etmenlerin ve aktörlerin neler olduğunu kavrayabilecekler.
3Kentsel sorunların nedenlerini anlayabilecekler.
4İmar planlarının okunmasını ve değerlendirmesini yapabilecek, mimarlık ile kent ilişkisini tasarım ve planlama ölçekleri arasındaki fark üzerinden kavrayabilecekler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0135543145 531
ÖK 0235543145 531
ÖK 0335543145 531
ÖK 0435543145 531
Ara Toplam122020161241620 20124
Katkı355431450531

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1NUR SİNEM PARTİGÖÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 491 Dersin Adı:  KENTSEL PLANLAMA PRENSİPLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NUR SİNEM PARTİGÖÇ E-Mail:  npartigoc@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2556,
Ders Yeri SABF C0106,
Amaç : Kentin tüm boyutları ile algılanabilmesi ve okunabilmesi; Planlama kültürünün kazandırılması; Kentlerin nasıl geliştiğinin, kent gelişmesini yönlendiren etmenlerin/aktörlerin neler olduğunun ve ilişkilerinin tanınması, günümüz kentsel sorunlarının gerisindeki nedenlerin kavranması; Mimari ürünlerin kent toprağı ile ilişkisini tanımlayan imar planlarının okunması ve değerlendirmesine yönelik anahtar bilgilerin edinilmesi; Kent kimliğinin oluşturulmasında ve korunmasında kentli ve meslek insani olarak rolleri konusunda bilinçlendirme.
İçerik : Kent, kentleşme, tarihçesi, kentleşme iyilikleri ve sorunları; Kent fiziksel formları ve kent öğeleri (barınma, çalışma, insan kaynağını geliştirme ve ulaşım işlevleri) ; Kent fiziksel formu-kent öğeleri ilişkisi; Kent planlamanın ve kentsel tasarımın tanıtımı, tarihsel gelişimleri; Arazi kullanım planlaması (fiziksel planlama) ve diğer planlama türleri; Planlamayı etkileyen etmenler; Ülkemizde planlama hiyerarşisi; Ülkemizde kent planlamanın yönetsel ve yasal boyutları (planlama süreci, uygulama araçları, vb.) ; Planlama sorunları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kent, kentleşme kavramlarına genel giriş ve tanımlamalar
2 Kentleşme düzeyi, niteliği ve hızı kavramları
3 Planlama, kent planlama kavramlarına giriş ve kent planlamanın tarihçesi
4 Kent planlamanın öğeleri, planlama süreçlerini etkileyen unsurlar
5 Planlama türleri, gelişim süreçleri
6 Arazi kullanım planlaması, ulusal ve uluslararası örnekler
7 Ara sınav
8 Türkiye’de planlama hiyerarşisi, kademeli birliktelik kavramı
9 İmar planı kavramı, imar plan türleri, ulusal ve uluslararası örnekler
10 Kent planlamanın çevresel, sosyal ve ekonomik boyutu
11 Kent planlamanın yasal ve yönetsel boyutu
12 Kent planlamanın sorunları, güncel tartışmalar
13 Dönem ödevi sunumlarının yapılması, tartılışması
14 Yarıyıl sonu sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Proje20Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları