DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 113MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ 2 + 21. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı • Mimari betimlemede kullanılan araç, malzeme ve yöntemleri benimseyerek öğrencilere grafik iletişim becerisi kazandırmak • Teknik çizimi geleneksel çizim araçlarıyla pratik etmek • Serbest el çizim tekniği ile dikçizgisel (plan, kesit ve cepheler) ve paralel izdüşümsel (eksen ölçümsel, eşölçülü) teknikleri kapsayan 2 boyutlu yüzeylerde 3 boyutlu mekân temsili tekniklerini öğretmek • Grafik iletişim araçlarıyla tasarımı anlamak, açıklamak ve betimlemek • Ölçek kullanımı amacıyla küçültme oranı kavramının mantığını ve önemini kavramak • Perspektif kavramını sorgulamak, grafik anlatımda deformasyonu ve sebeplerini algılamak • Vaziyet planı, kat planı, kesit ve görünüş çizebilmek
Ders İçeriği Çizim araç ve gereçleri, çizgi ve yazı türleri, temel formlar, plan çizimi, kesit ve görünüş çizimi, paralel çizgiye dayalı çizim sistemleri, mimari projelerde anlatım, vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler, grafik düşünme teknikleri, serbest el çizim teknikleri, sunum teknikleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Teknik çizim yapılan araç ve gereçleri tanır, çizim araç ve gereçlerini birbiri ile koordineli kullanır, temel formları tanır, objelerin plan, kesit ve görünüşlerini çizebilir ve çizimleri okuyabilir.
2Üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır ve iki boyut üzerinde üç boyutu anlatabilir, ölçek kavramını tanımlayabilir ve farklı ölçeklerde farklı detaylarda çizim yapabilir, paralel çizgiye dayalı üç boyutlu çizim tekniklerini açıklar
3Mimari projelerde kullanılan ölçek ve ölçeğe ilişkin detayı tanır, mimari projelerin grafik olarak anlatımını sağlayan çizim türlerinin neler olduğunu açıklar.
4Vaziyet planı, kat planı, kesit ve görünüş çizer, serbest el çizim tekniklerini tanır, serbest el çizim yapabilme yeteneği gelişir.
5Perspektif kavramını sorgular, grafik anlatımda deformasyonu ve sebeplerini algılar, sunum tekniklerini tartışır ve projeye özgü sunum tekniği geliştirir.
6Araştırma yapar, topladığı bilgiyi özümser ve grafik anlatım biçimlerini kullanarak aktarır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
ÖK 05            
ÖK 06            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ECEHAN KIVILCIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 113 Dersin Adı:  MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ECEHAN KIVILCIM E-Mail:  İç Hat:  296 2473,
Ders Yeri FTRYO A0010,
Amaç : • Mimari betimlemede kullanılan araç, malzeme ve yöntemleri benimseyerek öğrencilere grafik iletişim becerisi kazandırmak • Teknik çizimi geleneksel çizim araçlarıyla pratik etmek • Serbest el çizim tekniği ile dikçizgisel (plan, kesit ve cepheler) ve paralel izdüşümsel (eksen ölçümsel, eşölçülü) teknikleri kapsayan 2 boyutlu yüzeylerde 3 boyutlu mekân temsili tekniklerini öğretmek • Grafik iletişim araçlarıyla tasarımı anlamak, açıklamak ve betimlemek • Ölçek kullanımı amacıyla küçültme oranı kavramının mantığını ve önemini kavramak • Perspektif kavramını sorgulamak, grafik anlatımda deformasyonu ve sebeplerini algılamak • Vaziyet planı, kat planı, kesit ve görünüş çizebilmek
İçerik : Çizim araç ve gereçleri, çizgi ve yazı türleri, temel formlar, plan çizimi, kesit ve görünüş çizimi, paralel çizgiye dayalı çizim sistemleri, mimari projelerde anlatım, vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler, grafik düşünme teknikleri, serbest el çizim teknikleri, sunum teknikleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Derse giriş, ders konusu, içeriği ve ders programının tanıtılması, Mimari iletişim teknikleri temel kavramlarının tanıtılması.
2 Plan kesit çizimine uygulama çalışması ile giriş.
3 Plan kesit çizimine uygulama çalışması ile giriş.
4 Föy üzerinden serbest el tarama çalışması.
5 Föy üzerinden cetvel ile geometrik formlar oluşturma.
6 Ortagonal düzlemde plan, kesit, görünüş çizimleri.
7 Ortagonal düzlemde plan, kesit, görünüş çizimleri ve ölçülendirme uygulaması.
8 Ara sınav.
9 Arazi maketi yapımı. Strafor maketinin arazi üzerine oturtulması.
10 Merdiven çözümü Uygulama: Merdiven maketi ve plan, kesit çizimleri.
11 Örnek proje tanıtımı ve proje üzerinden vaziyet planı ve plan çizimlerinin yapılması
12 Örnek proje tanıtımı ve proje üzerinden vaziyet planı ve plan çizimlerinin yapılması. Mimari anlatım teknikleri ve pafta düzenleri sunumu.
13 Örnek proje çizimleri ile teslim paftası oluşturma çalışması.
14 Ödev teslimi.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Yıl İçi Etkinlik40Yıl İçi Etkinlik
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları