DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 220MİMARİ KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR3 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrenicinin modernite ve mimarlık ilişkisi bağlamındaki mimari kavram ve yaklaşımlara dair genel fikir sahibi olmasını ve ders boyunca oluşan bu birikimi sözel ve yazılı ifadelerde kullanabilmesini sağlamaktır.
Ders İçeriği Bu dersin içeriğini modernite ile birlikte öne çıkan mimari kavramlar ve yaklaşımlar oluşturu.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mimari kavramları tanımlayabilir
3Mimarlık üzerine düşünme, okuma, yazma becerisini geliştirir
4Resmi, gayriresmi ve bilimsel düzeyde yazılı ve sözlü sunuşla mimarinin çeşitli alanlarıyla ilişkili düşüncelerini ve kavrayışını düzgün bir şekilde ifade edebilir
5Mimarlık üzerine bireysel ve grup olarak basit araştırma yürütebilir
6Mimari eleştiri becerisini geliştirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0155533341    
ÖK 03555535551 55
ÖK 04353355325 22
ÖK 05322332232532
ÖK 06555333532232
Ara Toplam21222017171819141071311
Katkı444334432132

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Okuma14114
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 220 Dersin Adı:  MİMARİ KAVRAMLAR VE YAKLAŞIMLAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK E-Mail:  İç Hat:  296 2501,
Ders Yeri FTRYO A0007,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrenicinin modernite ve mimarlık ilişkisi bağlamındaki mimari kavram ve yaklaşımlara dair genel fikir sahibi olmasını ve ders boyunca oluşan bu birikimi sözel ve yazılı ifadelerde kullanabilmesini sağlamaktır.
İçerik : Bu dersin içeriğini modernite ile birlikte öne çıkan mimari kavramlar ve yaklaşımlar oluşturu.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş.
2 Modernite Deneyimi ve Mimarlık
3 Modernite Deneyimi ve Mimarlık
4 Modernite Deneyimi ve Mimarlık
5 Modernite Deneyimi ve Mimarlık
6 Modernite Deneyimi ve Mimarlık
7 Modernite Deneyimi ve Mimarlık
8 VİZE
9 Postmodernizm ve Mimarlık
10 Postmodernizm ve Mimarlık
11 Postmodernizm ve Mimarlık
12 "Gerçek Ötesi (Post Truth) Çağı" ve Mimarlık
13 "Gerçek Ötesi (Post Truth) Çağı" ve Mimarlık
14 Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı, İstanbul, 1998.Türkçe
Bülent Özer, Yorumlar, kültür, sanat, mimarlık, YEM, İstanbul, 1993.Türkçe
Doğan Kuban, Mimarlık Kavramları, YEM, İstanbul, 2002.Türkçe
Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, YEM, İstanbul 1998.Türkçe
Ertuğ Uçar, Ormanda Kaybolmak (Bir Sözlük Hayali), İstanbul, 2014.Türkçe
Frederic Jameson, Postmodernizm, çev. Nuri Plümer, YKY, İstanbul 1994.Türkçe
Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, haz. Necmi Zeka, Kıyı Yayınları, 1994.Türkçe
Leonardo Benevolo, Modern Mimarlığı Tarihi Birinci Cilt/Sanayi Devrimi, Çevre Yayınları, 1981.Türkçe
Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim, İstanbul, 2005Türkçe
Melih Ersoy, Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Ninova, İstanbul, 2012.Türkçe
Metin Sözen/Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1999.Türkçe
Necati İnceoğlu, Eskizler, Çizerek Düşünme Düşünerek Çizme, Nemli Yayıncılık, 2012.Türkçe
Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.Türkçe
Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.Türkçe
Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Las Vegas’ın Öğrettikleri, Şevki Vanlı Mim. V., İst., 1993.Türkçe
Uğur Tanyeli, Yıkarak Yapmak, Metis, İstanbul, 2017.Türkçe
Mine İnceoğlu, Necati İnceoğlu, Mimarlıkta Söylem Kuram ve Uygulama, Tasarım Yayın Grubu.Türkçe
Ülkü Özten, Hakan Anay, Mimari Bağlamsalcılık, Mimarlık Kuram Kitaplığı, Eskişehir, 2017.Türkçe
Hakan Anay, Ülkü Özten, Biçim ve İşlev, Mimarlık Kuram Kitaplığı, Eskişehir, 2011.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Yıl İçi Etkinlik20Yıl İçi Etkinlik
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları