DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 212BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II2 + 24. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Mesleki bilgi ve becerinin görselleştirilmesinin geliştirilmesi. Uygulamaya geçebilecek bilgi ve beceriyi geliştirebilmek. Modellemeye yönelik tasarım ile ilgili temel ilkeleri uygulayabilmek. Mimarlık ile bilgisayar destekli tasarım arasında ilişki kurmak.
Ders İçeriği Üç boy utlu modelleme konusunda profesyonel oryantasyon sağlanması, Sunumların daha gerçekçi görünmesi için spline&shape teknikleri ve malzeme editörü gibi modelleme tekniklerinin geliştirilmesi, 3d modelleme programın arayüzü, işakışı ve ileri araç kullanımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mesleki bilgi ve becerisini görselleştirebilmenin geliştirilmesi
2Uygulamaya geçebilecek bilgi ve beceriyi geliştirebilmek
3Modellemeye yönelik tasarım ile ilgili temel ilkeleri uygulayabilmek
4Mimarlık ile bilgisayar destekli tasarım arasında ilişki kurmak

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01    4   5   
ÖK 02    4   5   
ÖK 03    4   5   
ÖK 04    4   5   
Ara Toplam    16   20   
Katkı000040005000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Ödevler6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1SAADET MUTLU KAYTAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 212 Dersin Adı:  BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAADET MUTLU KAYTAN E-Mail:  smkaytan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2417,
Ders Yeri KKM A0303-04,
Amaç : Mesleki bilgi ve becerinin görselleştirilmesinin geliştirilmesi. Uygulamaya geçebilecek bilgi ve beceriyi geliştirebilmek. Modellemeye yönelik tasarım ile ilgili temel ilkeleri uygulayabilmek. Mimarlık ile bilgisayar destekli tasarım arasında ilişki kurmak.
İçerik : Üç boy utlu modelleme konusunda profesyonel oryantasyon sağlanması, Sunumların daha gerçekçi görünmesi için spline&shape teknikleri ve malzeme editörü gibi modelleme tekniklerinin geliştirilmesi, 3d modelleme programın arayüzü, işakışı ve ileri araç kullanımları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %85
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş – arayüzün ve çizim araçlarının tanıtılması
2 Warehouse , içe aktarma ve dışa aktarma araçlarının tanıtılması. Basit obje modeli yapılması
3 Layer, component ve group kullanımının tanıtılması. Bina modellemesine giriş: konut projesi planı oluşturma. Oluşturulan plan üzerinden modelleme yapılması, bina duvar dış kontürlerinin, katların ve merdivenlerin oluşturulması. Ödev 1: Bina modeli oluşturulması
4 Bina modelleme çalışması: iç mekan oluşturma, duvar kalınlıkları, duvar, döşeme, pencere, kapı uygulaması. Ödev 1 teslimi
5 Konut modüllerinin oluşturulması. Arazi modelleme çalışması: Arazi modellemesine giriş; yer seçimi, arazi modellemesi yapılması. Ödev 2: Arazi modeli üzerinde toplu konut çalışması
6 Tip daire üzerinden hazır malzeme içe aktarma, mobilya yerleştirme. Ödev 2 teslimi.
7 Model üzerinden plan, aksonometrik plan, kesit çalışması yapılması. Ödev 3: Bir yapının iç mekanlar dahil olmak üzere modellenmesi.
8 Ara sınav
9 Basit oda projesi üzerinden Vray çalışması. Ödev 4: Basit oda projesi plan, kesit, render görselleri paftası.
10 Basit oda projesi üzerinden Vray çalışması. Ödev 3 teslimi
11 Pafta ve sunum teknikleri. Bir yapının iç mekanlar dahil olmak üzere modellenmesi. Ödev 5: Modeli hazırlanan bir yapının renderlarının alınarak pafta düzeninde hazırlanması. Ödev:6 Maketinin yapılması. Ödev 4 teslimi
12 Pafta ve sunum teknikleri. Bir yapının iç mekanlar dahil olmak üzere modellenmesi. Ödev 5-6 ara çıktılarının kritiğinin yapılması.
13 Pafta ve sunum teknikleri. Ödev 5-6 ara çıktılarının kritiğinin yapılması.
14 Ödev 5-6 çıktılarının kritiği ve teslimi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Roskes, B., (2005) , the SketchUp Book Version 5Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları