DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 376KIRSAL MİMARİ3 + 05. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kırsal alanlardan kentlere artan hızlı göç sonucunda, bu alanlar boşalmaktadır. Yere özgü doğal, çevresel ve yaşam koşullarına uygun bu mimari miras malzeme, yapı ve kültürel özellikler bağlamında araştırlması, analizi ve incelenmesi, belgelenmesi, yapısal özellikleri ve koruma sorunlarının tanımlanması, yerel bilinç ve yerel usta eğitiminin önemi ve sürdürebilir kırsal yapı kültürünün devamınun sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki kırsal mimari mirasın, koruma çalışmaları, teknikleri ve yasal süreçleri seçilen örneklerle irdelenecektir.
Ders İçeriği Kırsal mimari kavramı, bölge ve yere göre özellikleri, malzeme kullanımı, yerel kültür ve bunun yapı yapma sanatına etkileri, yere özgü mimari çözümler-yapı formları ve detayları, malzemeye ve iklime göre yerleşme ve plan özellikleri, bu mimari miarsı koruma sorunları, yasal ve kurumsal düzenlemeler, kırsal planlama ve nüfus yapısı, kırsal mimari mirasın korunmasında rol alan özel ve kamu kurum ve kuruluşları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kırsal mimari miras hakkında bilgilenecek ve değerlendirme yapabilecektir
2Kırsal mimarinin korunması konusunda, örnekleri hakkında dünya genelinde farkindalıklari olacak.
3Kırsal mimarin ve yerleşmelerinin planlaması ve stratejilerin belirlenmesi konusunda öneriler sunacaklar
4Tartışmaya katılarak, konular hakkında fikir yürütebilecekler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01422232451 52
ÖK 02422232351 51
ÖK 03444432451 51
ÖK 04444233551 51
Ara Toplam1612121012916204 205
Katkı433332451051

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Alan Çalışması (Öğrenci)7214
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1GAMZE SAYIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 376 Dersin Adı:  KIRSAL MİMARİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAMZE SAYIN E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri KKM A0301-06,
Amaç : Kırsal alanlardan kentlere artan hızlı göç sonucunda, bu alanlar boşalmaktadır. Yere özgü doğal, çevresel ve yaşam koşullarına uygun bu mimari miras malzeme, yapı ve kültürel özellikler bağlamında araştırlması, analizi ve incelenmesi, belgelenmesi, yapısal özellikleri ve koruma sorunlarının tanımlanması, yerel bilinç ve yerel usta eğitiminin önemi ve sürdürebilir kırsal yapı kültürünün devamınun sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki kırsal mimari mirasın, koruma çalışmaları, teknikleri ve yasal süreçleri seçilen örneklerle irdelenecektir.
İçerik : Kırsal mimari kavramı, bölge ve yere göre özellikleri, malzeme kullanımı, yerel kültür ve bunun yapı yapma sanatına etkileri, yere özgü mimari çözümler-yapı formları ve detayları, malzemeye ve iklime göre yerleşme ve plan özellikleri, bu mimari miarsı koruma sorunları, yasal ve kurumsal düzenlemeler, kırsal planlama ve nüfus yapısı, kırsal mimari mirasın korunmasında rol alan özel ve kamu kurum ve kuruluşları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kırsal mimari kavramı
2 Anadolu’da kırsal mimarlık, bölge ve yere göre özellikleri
3 Anadolu mimarlığının tarihçesi, yerel kültür ve bunun yapı yapma sanatına etkileri
4 Anadolu öncesi Türklerde mimarlık
5 Anadolu’da kırsal mimarlığı özellikleri, yere özgü mimari çözümler-yapı formları ve detayları
6 Kırsal mimarlıkta malzeme, malzemeye ve iklime göre yerleşme ve plan özellikleri
7 ara sınav
8 Kırsal mimarlık örnekleri için koruma yaklaşımları
9 21. Yüzyılda Kırsal Mimarlık
10 Seçilen çalışma alanının incelenmesi
11 Çalışma alanı sunum
12 Çalışma alanı sunum
13 Çalışma alanı sunum
14 Çalışma alanı sunum
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev30Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları