DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 371TARİHİ ÇEVRE BİLİNCİ VE KORUMA2 + 08. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kültür varlığı koruması alanına ilişkin temel bilgileri kazandırmak. Kültürel varlıkların koruması alanında mesleki uygulamaları yönlendirecek koruma bilgi ve bilincinin oluşmasını sağlamaktır. 
Ders İçeriği Ders kapsamında kültür varlıklarını koruma kavramı, Türkiye’deki yasal ve yönetsel koruma yaklaşımları incelenmektedir. Bu çerçevede, kültür varlığı tanımı ve koruma yaklaşımlarındaki uluslararası ölçekte tarihsel gelişim ve günümüzde Türkiye’de geçerli olan yasal tanımlar ve süreçler irdelenmekte, tek yapı ve yapı grupları ölçeklerinde koruma yaklaşımları tanıtılmakta ve ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamaları tartışılmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tarihi çevre ve koruma hakkında bilgilenecek ve değerlendirme yapabilecektir
2Mimari mirasın korunması konusunda, örnekleri hakkında dünya genelinde farkındalıkları olacak.
3Tarihi çevrelerin planlaması ve stratejilerin belirlenmesi konusunda öneriler sunacaklar
4Tartışmaya katılarak, konular hakkında fikir yürütebilecekler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01422232451 52
ÖK 02422232351 51
ÖK 03444432451 51
ÖK 04444233551 51
Ara Toplam1612121012916204 205
Katkı433332451051

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14228
Okuma14114
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1GAMZE SAYIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 371 Dersin Adı:  TARİHİ ÇEVRE BİLİNCİ VE KORUMA
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAMZE SAYIN E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri KKM A0304-06,
Amaç : Kültür varlığı koruması alanına ilişkin temel bilgileri kazandırmak. Kültürel varlıkların koruması alanında mesleki uygulamaları yönlendirecek koruma bilgi ve bilincinin oluşmasını sağlamaktır. 
İçerik : Ders kapsamında kültür varlıklarını koruma kavramı, Türkiye’deki yasal ve yönetsel koruma yaklaşımları incelenmektedir. Bu çerçevede, kültür varlığı tanımı ve koruma yaklaşımlarındaki uluslararası ölçekte tarihsel gelişim ve günümüzde Türkiye’de geçerli olan yasal tanımlar ve süreçler irdelenmekte, tek yapı ve yapı grupları ölçeklerinde koruma yaklaşımları tanıtılmakta ve ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamaları tartışılmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş, dersin amaç, içerik ve işleniş yönteminin tanıtılması
2 Tarihi çevre koruma kavramı. Çevre ve tarihi çevre kavramı. Anadolu’dan tarihi çevreye ilişkin örnekler. Koruma kavramı, koruma olgusunun tarihsel gelişimi.
3 Korumanın amacı, tarihi çevrenin korunma nedenleri. Korumada temel yaklaşımlar, tarihi çevrenin öğeleri ve ödev konularının verilmesi
4 Denizli’de tarihsel kent dokusu inceleme gezisi
5 Korunacak eserlerin belirlenmesine yönelik değerler sistemi; tespit, tescil, belgeleme
6 Restorasyon kavramı; restorasyon yöntemleri, restorasyon ilkeleri, koruma-restorasyon konusunda öneri niteliğindeki uluslararası tüzüklerin genel tanıtımı. Ödev teslimi.
7 Dünya Kültür Mirası listesi ve bu kapsamdaki eserler üzerine tartışma; Antik Dünya’nın ve Yeni Dünya’nın harikaları
8 Ara sınav
9 Yaşadığımız kent olan Denizli’nin tarihsel değerlerine bakış, koruma yaklaşımı ve sorunları.
10 Ege Bölgesi’nin diğer tarihi yerleşimlerine ilişkin örnekler
11 Anadolu’nun tarihi yerlerine ilişkin örnekler
12 Yurtdışından tarihi çevreye ilişkin örnekler
13 Türkiye’de koruma ve Restorasyon olgusuna bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nda koruma kanun ve nizamnamelerine bakış
14 Türkiye’de koruma kanunları ve ilke kararları hakkında genel bilgiler, Türkiye’de koruma konusundaki sorunlar ve çözüm önerinin tartışılması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Ödev20Ödev
Derse Devam10Derse Devam
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU