DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
STA 425SANAT TARİHİ2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı Sanat Tarihi hakkında temel bilgi sunmaktır.
Ders İçeriği Sanat Tarihine giriş, Antik sanat, Ortaçağ sanatı, Batı sanatı, Çağdaş sanat akımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Anadolu kronolojisi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2Sanatın tanımı yapabilecektir.
3Sanat Tarihini disiplinini kavrayacaktır.
4Mimarlık, resim ve el sanatları hakkında yorum yapabilecektir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Okuma14228
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1MEHMET KUTLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  STA 425 Dersin Adı:  SANAT TARİHİ
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KUTLU E-Mail:  mehmetk@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3533,
Ders Yeri SABF C0106,
Amaç : Bu dersin amacı Sanat Tarihi hakkında temel bilgi sunmaktır.
İçerik : Sanat Tarihine giriş, Antik sanat, Ortaçağ sanatı, Batı sanatı, Çağdaş sanat akımları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %75
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sanat Tarihine Giriş.
2 Tarih öncesi çağlarda Anadolu.
3 İlkçağ Anadolu uygarlıkları ve Mısır sanatı.
4 Yunan ve Roma sanatı.
5 Bizans sanatı.
6 Selçuklu sanatı.
7 Osmanlı sanatı.
8 Osmanlı sanatı.
9 Ortaçağ Avrupa sanatı: Roman ve Gotik sanat.
10 Ara sınav.
11 Rönesans sanatı ve Maniyerizm.
12 Barok ve Rokoko sanatı.
13 Çağdaş sanat akımları: Neoklasizm, Romantizm ve Realizm.
14 Empresyonizm ve Kübizm.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları