DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEL 330FELSEFE2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Felsefe alanını ve temel felsefe sorunlarını açıklayıp felsefi bakış açısı kazandırma
Ders İçeriği Çeşitli felsefe disiplinlerinin fenomenolojik tasviri, “Felsefe Nedir ?” sorusunun tartışılması, bilgi teorisi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, metafizik.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Felsefi düşünceyi tanımlar
2Felsefe disiplinlerini açıklar ve karşılaştırır
3Bilimle felsefeyi karşılaştırır
4İnsanlık düşüncesinin gelişimini yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Okuma14228
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar3FAZIL KARAHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEL 330 Dersin Adı:  FELSEFE
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 3   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FAZIL KARAHAN E-Mail:  fkarahan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3877,
Ders Yeri TIP A0002,
Amaç : Felsefe alanını ve temel felsefe sorunlarını açıklayıp felsefi bakış açısı kazandırma
İçerik : Çeşitli felsefe disiplinlerinin fenomenolojik tasviri, “Felsefe Nedir ?” sorusunun tartışılması, bilgi teorisi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, metafizik.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Felsefe, feylosof, hikmet, hakîm deyimlerinin anlamı,
2 Sofos ve filozof kimlere denir, hakîm ile hekim ilişkisi
3 Filozoflara göre felsefenin tanımları
4 Filozofların Şahsi özellikleri
5 Filozofların Toplum bakımından Özellikleri
6 Hikmet Binası, külli bilgi
7 Arke, panteizm, pananteizm, teizm, deizm, vahdet-i vucud, vahdet-i şuhud, nihilizm, ateizm, materyalizm, spiritüalizm, politeizm, agnostisizm
8 Vize
9 Epistemoloji (bilgi teorisi) rasyonalizm, sansüalizm, ampirizm (tabularasa), entüisyonizm, dogmatizm, septisizm, rölativizm, pragmatizm,cevher (töz), öz, apriori, aposteriori,
10 Mantık, tümden gelim, tümevarım, analoji, beş sanat: burhan, sofizm (safsata, mugalata, açmaz), topikler (cedel), poetika (şiir), retorika (hitabet),
11 Ahlâk, immoralizm (ahlâkdışıcılık), etik, hedonizm, eudaimonizm, apathie (hissizlik), ataraxia (ruh sükuneti), utilitarizm, özgecilik (altruism), fırsatçılık (opportunism), ödev ahlâkı,
12 Devlet felsefesi, siyaset felsefesi, ütopya, laiklik, laisizm, meşruiyet, demokrasi, Estetik, güzel, mimesis
13 Ontoloji, metafizik, idealizm, pozitivizm, Materyalizm, Ruh göçü (metampsikoz, reinkarnation), teoloji, hilozoizm, monizm, düalizm, plüralizm, monoteizm, antropomorfizm, fenomenalizm
14 Mistisizm, tasavvuf, bilgi, gnostik, gnostisizm, inanç, iman, fideizm, kaderiye, cebriye, mutezile, eşarîye, maturudilik, mücessime
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kaynaklar: Hilmi Ziya Ülken’de Din Felsefesi (Fazıl Karahan Basılmamış Doktora Tezi)Türkçe
Felsefe Sorunları ,Bertrand Russell, Çev Vehbi HacıkadiroğluKabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994 Türkçe
Felsefe Meselelerinin Bugünkü Durumu, Andre Cresson, çevS.Kemal Yetkin, Hamdi Akverdi, Remzi Kitabevi, İstanbul1949Türkçe
Bugünkü Felsefe Konuları, Emil Breher, çev. Mehmet Toprak, Remzi kitabevi, İstanbul 1966Türkçe
Türk İslâm Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, Nihat Keklik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1987Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları