DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TDE 376KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS2 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Evrensel gelişmeler çerçevesinde kültürle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek
Ders İçeriği Dünyada yaşanan değişme ve gelişmelerin kültürlere etkisi, Kültürel miras kavramı, tanımlanması, özellikleri, Türk Kültürel Mirasına ilişkin unsurlar ve özellikleri, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras kriterleri ve sözleşme çerçevesi, Kültürel Mirası tespit, yaşatma ve yayma çalışmaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Küreselleşme ve kültür çalışmaları alanında yeni bilgi, kavramlar kazanma ve buna bağlı olarak bilgi ve kavramlar arası ilişkileri algılayabilme becerisi kazanır
2Kültürel Miras kapsamındaki unsurları tanıma, bulma ve değerlendirme becerisi kazanır.
3Kültürel Miras alanında verilen bilgileri, bilgi ve düşünce dünyasında terkip ve tahlil edebilme, eleştirebilme, yorumlayabilme becerisi kazanır.
4Kültürel unsurlar alanındaki bilgileri derinleştirme ve lisansüstü çalışmalar yapabilecek bilgi, donanım becerisi elde eder.
5Edindiği bilgilerle kültürel unsurları ulusala ve evrensele kazandırmayı, yeni ve güncel üretimlere hazırlayabilmeyi yaşatma ve yayma becerisini kazanır.
6Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan insanlığın kültürel mirası listelerini takip etme, katkıda bulunma güven ve yetkinliği becerisi kazanır.
7 Kültür ürünlerini küreselleşme çerçevesinde değerlendirme, kültürel yeniden üretime yönelik öneriler geliştirme becerisi kazanır.
8Kültür ürünlerinden hareketle gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları içindeki değişimi ayırt edebilme, fikirleri açık ifade edebilme yeteneği kazanır.
9Araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi kazanır.
10Kuramsal çözümlemelerle elde edilen verileri sosyal alanlarda uygulamaya dönüştürebilecek tasarımlar geliştirebilme becerisi kazanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Okuma14228
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar2MUSTAFA ARSLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TDE 376 Dersin Adı:  KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜREL MİRAS
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MUSTAFA ARSLAN E-Mail:  marslan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3652, 296 3652, 296 3494,
Ders Yeri FEF B0006,
Amaç : Evrensel gelişmeler çerçevesinde kültürle ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek
İçerik : Dünyada yaşanan değişme ve gelişmelerin kültürlere etkisi, Kültürel miras kavramı, tanımlanması, özellikleri, Türk Kültürel Mirasına ilişkin unsurlar ve özellikleri, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras kriterleri ve sözleşme çerçevesi, Kültürel Mirası tespit, yaşatma ve yayma çalışmaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Küreselleşme, kültür, kültürel miras konusunda kavramsal açıklamalar.
2 Küreselleşmenin boyutları, etkileri konusundaki görüşlerin tartışılması
3 Küreselleşme ve kültür ilişkisi konusundaki görüşler, tartışmalar.
4 Kültür değişmeleri konusundaki görüşlerin tartışılması
5 Somut Olmayan Kültürel Miras nedir? Neler kültürel miras kapsamında değerlendirilmelidir? Konularının tartışılması.
6 UNESCO’nun kültürel miras konusundaki kararları ve girişimlerinin tartışılması
7 UNESCO’nun Yaşayan Kültür hazineleri listeleri konusundaki bilgileri tartışmak
8 Türk Kültüründe miras nitelikli unsurların tespiti, korunması ve yaşatılması çalışmaları hakkındaki bilgilerin tartışılması.
9 Dilin vasıta olduğu kültürel miras unsurlarının tanıtılması ve tartışılması
10 Gösteri sanatlarından kültürel miras özelliği taşıyan unsurların tanıtılması ve tartışılması
11 Toplumsal uygulamalardan kültürel miras özelliği olan unsurların tanıtılması ve tartışılması.
12 El sanatlarından kültürel miras nitelikli unsurların tanıtılması ve tartışılması
13 Yaşadığımız kültürel çevrede miras nitelikli unsurlar konusunda proje hazırlama ve sunma çalışmalarının tartışılması
14 Küreselleşme ve kültürel miras ilişkilerinin sonuçlarına dair genel değerlendirmeler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mümtaz Turhan; Kültür Değişmeleri, İstanbul 1997.Türkçe
Ernst Cassirer; Kültür Bilimlerinin Mantığı, Ankara 2005Türkçe
M. Öcal Oğuz; Somut Olmayan Kültürel Miras, Ankara 2009.Türkçe
Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 75-89. sayılarTürkçe
Mustafa Arslan; Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar, Denizli, 2008Türkçe
Mümtaz Turhan; Kültür Değişmeleri, İstanbul 1997.Türkçe
Ernst Cassirer; Kültür Bilimlerinin Mantığı, Ankara 2005Türkçe
M. Öcal Oğuz; Somut Olmayan Kültürel Miras, Ankara 2009.Türkçe
Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 75-89. sayılarTürkçe
Mustafa Arslan; Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar, Denizli, 2008Türkçe
Mümtaz Turhan; Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1997.Türkçe
Ernst Cassirer; Kültür Bilimlerinin Mantığı, Ankara, 2005.Türkçe
M. Öcal Oğuz; Somut Olmayan Kültürel Miras, Ankara,2009.Türkçe
Milli Folklor Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 75-89. SayılarTürkçe
Mustafa Arslan; Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar, Denizli, 2008.Türkçe
Mümtaz Turhan; Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1997.Türkçe
Ernst Cassirer; Kültür Bilimlerinin Mantığı, Ankara, 2005.Türkçe
M. Öcal Oğuz; Somut Olmayan Kültürel Miras, Ankara,2009.Türkçe
Milli Folklor Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 75-89. SayılarTürkçe
Mümtaz Turhan; Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1997.Türkçe
Ernst Cassirer; Kültür Bilimlerinin Mantığı, Ankara, 2005.Türkçe
M. Öcal Oğuz; Somut Olmayan Kültürel Miras, Ankara,2009.Türkçe
Milli Folklor Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 75-89. SayılarTürkçe
Mustafa Arslan; Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar, Denizli, 2008.Türkçe
Mümtaz Turhan; Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1997.Türkçe
Ernst Cassirer; Kültür Bilimlerinin Mantığı, Ankara, 2005.Türkçe
M. Öcal Oğuz; Somut Olmayan Kültürel Miras, Ankara,2009.Türkçe
Milli Folklor Uluslar Arası Kültür Araştırmaları Dergisi, 75-89. SayılarTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU