DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 461MİMARLIKTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I2 + 27. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Günümüzde planlama ve tasarım çalışmalarında güncel olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Mimarlık eğitiminde kullanımı, CBS’nin temel kavramları, bileşenleri, koordinat sistemleri ve projeksiyon tanımlamaları ve uygulamalarına yönelik bilgileri paylaşmak, raster ve vektör veri tabanlarını tanımlamak, sayısallaştırma ve öznitelik verilerinin oluşturulması, veri setlerinde sorgulamaların yapılabilmesi ve konumsal haritaların üretilmesini sağlamak.
Ders İçeriği Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir? CBS’nin Uygulama Alanları, CBS Teknolojileri, Veri Modelleri, Bilgisayarda Coğrafi Veri, Temel Harita Bilgileri, Veri Görüntüleme, Coğrafi Analizler, Veri Dönüşümleri, CBS uygulamaları. CBS ile alan (polygon), çizgi (polyline) ve nokta (point) verilerle sayısal ve koordinatlı olarak mekânın oluşturulması ve ilişkilendirmesi. Tüm verilerin sayısallaştırma teknikleri ile mekân organizasyonu bakımından sayısal ve koordinatlı olarak aynı veri tabanında saklanması, işlenmesi, güncellenmesi, sorgulanması ve mekânsal analizleri için grafik veya grafik olmayan öznitelik verileri olarak işlenmesi ve mekânsal haritaların üretilmesini kapsamaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Coğrafi Bilgi Sistemler kavramlarını tanıma ve uygulama.
2Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel bileşenleri hakkında detaylı bilgi edinir.
3Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanlarını tanıma ve kullanma.
4CBS'de veri girişi, analizi ve değerlendirme yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14114
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) (Öğrenci)14114
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1DUYGU DOĞAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 461 Dersin Adı:  MİMARLIKTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DUYGU DOĞAN E-Mail:  İç Hat:  296 2419,
Ders Yeri KKM A0303-04,
Amaç : Günümüzde planlama ve tasarım çalışmalarında güncel olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Mimarlık eğitiminde kullanımı, CBS’nin temel kavramları, bileşenleri, koordinat sistemleri ve projeksiyon tanımlamaları ve uygulamalarına yönelik bilgileri paylaşmak, raster ve vektör veri tabanlarını tanımlamak, sayısallaştırma ve öznitelik verilerinin oluşturulması, veri setlerinde sorgulamaların yapılabilmesi ve konumsal haritaların üretilmesini sağlamak.
İçerik : Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir? CBS’nin Uygulama Alanları, CBS Teknolojileri, Veri Modelleri, Bilgisayarda Coğrafi Veri, Temel Harita Bilgileri, Veri Görüntüleme, Coğrafi Analizler, Veri Dönüşümleri, CBS uygulamaları. CBS ile alan (polygon), çizgi (polyline) ve nokta (point) verilerle sayısal ve koordinatlı olarak mekânın oluşturulması ve ilişkilendirmesi. Tüm verilerin sayısallaştırma teknikleri ile mekân organizasyonu bakımından sayısal ve koordinatlı olarak aynı veri tabanında saklanması, işlenmesi, güncellenmesi, sorgulanması ve mekânsal analizleri için grafik veya grafik olmayan öznitelik verileri olarak işlenmesi ve mekânsal haritaların üretilmesini kapsamaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş/Veri Yapısı /Harita/Koordinat Sistemi Anlatımı
2 Programda Arcmap'e Giriş/Raster Veri Görüntülenmesi
3 Vektör Veri Tipleri/Sayısallaştırma/Veri Tabanı Tasarımı
4 Vektör Veri Tipleri/Sayısallaştırma/Veri Tabanı Tasarımı
5 Tabloların Vektör Üzerine İşlenmesi/Add XY Data
6 Semboloji/Layout
7 Veri Dönüştürme/Projeksiyon Dönüşümleri
8 Arasınav
9 Sorgulama
10 Geoprocessıng
11 3d Analizleri
12 3d Analizleri
13 Overlay
14 Overlay
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU