DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBP 476AFET PLANLAMASI3 + 07. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Doğal afetleri, iklim değişikliğini ve yerleşimlere etkilerini anlama, sakınım stratejileri geliştirme ve kent planlamaya afet sakınıımını ve sürdürülebilirlik ve dirençlilik kavramlarını entegre etme
Ders İçeriği kentleri ve kent planlamasını etkileyen çevresel sorunlar ve tehditler; sakınım planlaması konusunda temel bilgiler; küresel iklim değişikliği ve temel sorunlar;  çevresel kaynakların yönetimi; kent ve bölge planlama çalışmalarına afet risklerinin entegrasyonu
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Doğal afetleri ve iklim değişikliğini anlama ve planlama yaklaşımına entegre etme
2Sürdürülebilirlik, dirençlilik, sakınım ve risk algısının geliştirilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) (Öğrenci)14114
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14114
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz2NUR SİNEM PARTİGÖÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBP 476 Dersin Adı:  AFET PLANLAMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NUR SİNEM PARTİGÖÇ E-Mail:  npartigoc@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2556,
Ders Yeri TIP F0007,
Amaç : Doğal afetleri, iklim değişikliğini ve yerleşimlere etkilerini anlama, sakınım stratejileri geliştirme ve kent planlamaya afet sakınıımını ve sürdürülebilirlik ve dirençlilik kavramlarını entegre etme
İçerik : kentleri ve kent planlamasını etkileyen çevresel sorunlar ve tehditler; sakınım planlaması konusunda temel bilgiler; küresel iklim değişikliği ve temel sorunlar;  çevresel kaynakların yönetimi; kent ve bölge planlama çalışmalarına afet risklerinin entegrasyonu
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Giriş; tanımlar ve kavramlar. Afet, risk yönetimi ve sakınım planlaması.
2 Doğal afet türleri ve özellikleri
3 Doğal afet türleri ve özellikleri - Deprem
4 Doğal afet riskleri ve kentsel yerleşmelere etkileri
5 Doğal afetler ve kent planlama ilişkisi
6 Afet Yönetiminin aşamaları, yasal ve yönetsel yapı
7 Ara sınav
8 Afet Yönetimi ve İl Afet Acil Yardım Planları
9 Afet zararlarını azaltma ve risk azaltma çalışmaları
10 Risk analizi ve risk yönetimi
11 Afet politikaları ve sakınım planlaması, sakınım planlaması çalışmaları
12 Dünya’da kent planlama pratiği içerisinde afet ile ilgili çalışmaların yeri
13 Türkiye’de kent planlama pratiği içerisinde afet ile ilgili çalışmaların yeri
14 Dönem sonu sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Benson, C. (2004). Understanding the economic and financial impacts of natural disasters, Washington, DC, World Bank.English
Pelling, M. (2003). The vulnerability of cities: natural disasters and social resilience, Earthscan Publications.English
Kadıoğlu, M., Özdamar, E., (Ed.) (2008). Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, JICA Yayını, Ankara.Türkçe
Balamir, M. (2011). Afetler Politikasının Ana Ekseni: Kentsel Sakınım, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, pp:1-7.Türkçe
Balamir, M. (2004). Deprem Konusunda Güncel Gelişmeler ve Beklentiler, Planlama Dergisi, 2004/1, pp:15-28.Türkçe
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2009). Kentleşme Şurası Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu, Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu Raporu, Ankara.Türkçe
Kadıoğlu, M. (2011). Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek En Kötüsünü Yönetmek, Ed. Yılmaz, M., Yayın No:65, TC. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul.Türkçe
Shaw, R., Sharma, A., (Ed.) (2011). Climate and disaster resilience in cities, Bingley, U.K., Emerald.English
Şahin, G.A. (2009). Kentsel Afet Risklerine Yönelik Zarar Azaltma Stratejilerinin Geliştirilmesi, (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İzmir.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları