DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 308MİMARİ TASARIM IV4 + 46. Yarıyıl14

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı, doğal çevre ve bağlam kavramlarını çok yönlü analiz etmek, ağırlıklı olarak bağlam üretmek üzere kurgulanmış bir tasarım projesi çözümlemektir. Öğrencilerin tasarım sürecinde uygun araştırma, tasarım ve planlama strateji ve tekniklerini belirleyebilmeleri ve kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Program, yapısal sistem ve bağlamsal konuların karmaşıklığı artmış bir tasarım projesi gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin edinilmesi amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Dersin amacı, doğal çevre ve bağlam kavramlarını çok yönlü analiz etmek, ağırlıklı olarak bağlam üretmek üzere kurgulanmış bir tasarım projesi çözümlemektir. Öğrencilerin tasarım sürecinde uygun araştırma, tasarım ve planlama strateji ve tekniklerini belirleyebilmeleri ve kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Program, yapısal sistem ve bağlamsal konuların karmaşıklığı artmış bir tasarım projesi gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin edinilmesi amaçlanmıştır.
Ders Ön Koşul MIM 307 MİMARİ TASARIM III
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çevre koşullarını çok yönlü olarak tasarım problemlerine veri olarak kullanabilme becerisini geliştirecek tasarım konuları; mimari düşüncenin strüktür, konstrüksiyon, detay ile birlikte ele alınması; farklı detay düzeylerinde çalışılması gereken tasarım problemleri; çok karmaşık olmayan yapı/yapı grubu tasarım süreçlerinin deneyimlenmesi.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)148112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)28256
Ödevler717
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil)177
Sunum (Öğrenci)144
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması28256
Materyal Tasarlama/Uygulama28384
Okuma10220
Alan Çalışması (Öğrenci)5210
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


364

14

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÖZDE KAN ÜLKÜ
Detay 2019-2020 Bahar2MURAT BURAK ALTINIŞIK
Detay 2019-2020 Bahar2GÖZDE KAN ÜLKÜ
Detay 2019-2020 Bahar3ECEHAN KIVILCIM
Detay 2019-2020 Bahar3GÖZDE KAN ÜLKÜ
Detay 2019-2020 Bahar4ERKAN PALABIYIK
Detay 2019-2020 Bahar4GÖZDE KAN ÜLKÜ
Detay 2019-2020 Bahar5OSMAN YÜCEL AYSUN
Detay 2019-2020 Bahar5GÖZDE KAN ÜLKÜ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 308 Dersin Adı:  MİMARİ TASARIM IV
Saat (T+P) : 4 + 4   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖZDE KAN ÜLKÜ E-Mail:  gozdekanulku@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2477,
Ders Yeri FTRYO A0007,
Amaç : Dersin amacı, doğal çevre ve bağlam kavramlarını çok yönlü analiz etmek, ağırlıklı olarak bağlam üretmek üzere kurgulanmış bir tasarım projesi çözümlemektir. Öğrencilerin tasarım sürecinde uygun araştırma, tasarım ve planlama strateji ve tekniklerini belirleyebilmeleri ve kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Program, yapısal sistem ve bağlamsal konuların karmaşıklığı artmış bir tasarım projesi gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin edinilmesi amaçlanmıştır.
İçerik : Dersin amacı, doğal çevre ve bağlam kavramlarını çok yönlü analiz etmek, ağırlıklı olarak bağlam üretmek üzere kurgulanmış bir tasarım projesi çözümlemektir. Öğrencilerin tasarım sürecinde uygun araştırma, tasarım ve planlama strateji ve tekniklerini belirleyebilmeleri ve kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Program, yapısal sistem ve bağlamsal konuların karmaşıklığı artmış bir tasarım projesi gerçekleştirmek için gerekli bilgi, tutum ve becerilerin edinilmesi amaçlanmıştır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %85
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Konu tanıtımı. proje gruplarının belirlenmesi
2 Fiziksel Bağlam – alan gezisi
3 Konu ve Bağlam
4 Yer ve Yapılı Çevre İlişkisi –izlenimler, haritalar
5 Strüktür, Malzeme, Topoğrafya, Mekan (Konaklama ve karşılama) araştırmaları
6 Strüktür, Malzeme, Topoğrafya, Mekan (Konaklama ve karşılama) araştırmaları mekan araştırmaları.
7 Yer, plan ve kesit ilişkisi – fiziksel, mekânsal ilişkiler
8 Ara Jüri
9 Yer, plan ve kesit ilişkisi – erişim ve dolaşım senaryosu
10 Program+konstrüksiyon+konfigürasyon
11 Program+konstrüksiyon+konfigürasyon
12 Program+konstrüksiyon+konfigürasyon
13 İç ve dış mekan ifadeleri-nihai kararlar
14 Final Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
Yıl İçi Etkinlik10Yıl İçi Etkinlik
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları