DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MIM 204MİMARİ TASARIM II4 + 44. Yarıyıl12

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı • Mimarlık alanındaki öncülleri analiz etmek, soyutlamak ve yeni problem alanlarına yorumlayarak uyarlamak • Arazi-yapı ilişkisini, iç-dış mekân, yarı açık-açık ve kapalı mekân, kamusal-özel mekân ayrımlarını kavramak • Tasarım fikri geliştirme ve tasarımı bu fikre göre detaylandırma • Arazi planlaması ve tasarımı, plan geliştirme, kesit geliştirme, kütle artikülasyonu, işlev çözümleme ve tasarlanan yapının strüktürünü çözme konularında bilgi ve beceri sahibi olma
Ders İçeriği Yönelme, malzeme ve araziye uyum gibi faktörlerden bir kısmının daha detaylı olarak orta ölçekli tasarım problemlerinde çalışılması; Verilen tasarım problemlerinde öğrencilerin görece olarak daha karmaşık bir program içeriğini yaşamsal olarak anlamlı olacak şekilde bir araya getirmeleri; Kentdışı ve doğal çevre içerisinde konumlandırılan problemler sayesinde öğrencilerin doğal çevreyle ilişkiler, arazi-mekansal düzenleme ilişkisi gibi konularda duyarlılıklarının geliştirilmesi; Öğrencilerin üç boyutlu mekan tasarımı olanaklarını araştırması; mimari kesit ve mekan ilişkisinin sorgulanması
Ders Ön Koşul MIM 203 MİMARİ TASARIM I
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mimari program geliştirmeyi öğrenmek.
4Mimarlık mesleğini, özellikle sosyal, kültürel ve çevresel etmenleri de dikkate alarak mimarın toplumdaki konumunu, rolünü anlar.
2Bir tasarım sürecinde uygun araştırma, tasarım ve planlama strateji ve tekniklerini belirleyebilir ve kullanabilir.
3Eleştirel ve özeleştirel düşünebilir; problem tanımlayıp, ortaya koyup çözüm üretebilir; soyut ve analitik düşünebilir; sentez yapabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02            
ÖK 03            
ÖK 04            
Ara Toplam            
Katkı000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)148112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)28384
Ödevler717
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)144
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)144
Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil)177
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması14228
Materyal Tasarlama/Uygulama14228
Okuma10220
Alan Çalışması (Öğrenci)7214
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


312

12

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MURAT BURAK ALTINIŞIK
Detay 2019-2020 Bahar2AYŞE NUR ŞENEL FİDANGENÇ
Detay 2019-2020 Bahar2MURAT BURAK ALTINIŞIK
Detay 2019-2020 Bahar3ECEHAN KIVILCIM
Detay 2019-2020 Bahar3MURAT BURAK ALTINIŞIK
Detay 2019-2020 Bahar4SAADET MUTLU KAYTAN
Detay 2019-2020 Bahar4MURAT BURAK ALTINIŞIK
Detay 2019-2020 Bahar5BÜŞRA BAĞCI
Detay 2019-2020 Bahar5MURAT BURAK ALTINIŞIK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MIM 204 Dersin Adı:  MİMARİ TASARIM II
Saat (T+P) : 4 + 4   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MURAT BURAK ALTINIŞIK E-Mail:  İç Hat:  296 2536,
Ders Yeri FTRYO A0007,
Amaç : • Mimarlık alanındaki öncülleri analiz etmek, soyutlamak ve yeni problem alanlarına yorumlayarak uyarlamak • Arazi-yapı ilişkisini, iç-dış mekân, yarı açık-açık ve kapalı mekân, kamusal-özel mekân ayrımlarını kavramak • Tasarım fikri geliştirme ve tasarımı bu fikre göre detaylandırma • Arazi planlaması ve tasarımı, plan geliştirme, kesit geliştirme, kütle artikülasyonu, işlev çözümleme ve tasarlanan yapının strüktürünü çözme konularında bilgi ve beceri sahibi olma
İçerik : Yönelme, malzeme ve araziye uyum gibi faktörlerden bir kısmının daha detaylı olarak orta ölçekli tasarım problemlerinde çalışılması; Verilen tasarım problemlerinde öğrencilerin görece olarak daha karmaşık bir program içeriğini yaşamsal olarak anlamlı olacak şekilde bir araya getirmeleri; Kentdışı ve doğal çevre içerisinde konumlandırılan problemler sayesinde öğrencilerin doğal çevreyle ilişkiler, arazi-mekansal düzenleme ilişkisi gibi konularda duyarlılıklarının geliştirilmesi; Öğrencilerin üç boyutlu mekan tasarımı olanaklarını araştırması; mimari kesit ve mekan ilişkisinin sorgulanması
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %85
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 araştırma konusunun tanıtılması
2 araştırma-çözümleme sunumları ve tartışma
3 araştırma-çözümleme sunumları ve tartışma
4 ara değerlendirme 1
5 kentsel çevre, konum ve program önerileri
6 konum ve program ilişkileri
7 program, konstrüksiyon, konfigürasyon ilişkileri
8 ara sınav
9 program, konstrüksiyon, konfigürasyon ilişkileri bağlamında planimetri ve kesit önerileri
10 program, konstrüksiyon, konfigürasyon ilişkileri bağlamında planimetri ve kesit kararları
11 program, konstrüksiyon, konfigürasyon ilişkileri
12 program, konstrüksiyon, konfigürasyon ilişkileri
13 ara değerlendirme 2
14 program, konstrüksiyon, konfigürasyon ilişkileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav20Ara Sınav
Proje15Proje 1
Proje15Proje 2
Yıl İçi Etkinlik10Yıl İçi Etkinlik
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları