DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 421ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ3 + 07. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı, turizm endüstrisinde çalışan uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşlarla çeşitli uluslararası ilişkilerin tartışılması, katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve ekonomik çevrede işletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.
Ders İçeriği Türkiye’de ve dünyadaki turizm cazibe merkezlerinde uluslararası turizm hareketleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uluslararası turizm.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01111           
Ara Toplam111           
Katkı11100000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)16262
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1MURAT BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  THM 421 Dersin Adı:  ULUSLARARASI TURİZM HAREKETLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MURAT BAYRAM E-Mail:  mbayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7461,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Uluslararası turizm kavramı ve kapsamı, turizm endüstrisinde çalışan uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşlarla çeşitli uluslararası ilişkilerin tartışılması, katılımcılara çok uluslu politik, sosyal ve ekonomik çevrede işletmeyle ilgili politik uygulamaların tanıtılması.
İçerik : Türkiye’de ve dünyadaki turizm cazibe merkezlerinde uluslararası turizm hareketleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uluslararası turizm.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Turizmin tarihsel gelişimi
2 Turizmin yapısı ve bileşenleri
3 Uluslararası seyahat ve turizm örgütleri
4 Dünya turizm istatistikleri
5 Turizm istatistikleri bağlamında turist akışlarının değerlendirilmesi
6 Uluslararası gelişmelerin dünya ve Türkiye turizm pazarına etkileri
7 Yeni turist profili ve uluslararası turizm hareketlerine etkisi
8 Ara Sınav
9 Gelişen turizm pazarlarının değerlendirilmesi-1
10 Gelişen turizm pazarlarının değerlendirilmesi-2
11 Bilgi teknolojilerinin uluslararası turizm hareketlerine etkisi
12 Pazarlama faaliyetlerinin uluslararası turizm hareketlerine etkisi
13 Yönetim faaliyetlerinin uluslararası turizm hareketlerine etkisi
14 Dönem Sonu Sınavı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları