DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 312TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZ3 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Türk turizminin genel değerlendirilmesi, turizm politikası ve turistik işletmelerden kaynaklanan soru ve sorunların çözümünde alternatif politikalar aranması.
Ders İçeriği Turizm işletmelerindeki son yıllarda oluşan trendlerin incelenmesi, yeni trendlere göre strateji geliştirme. Trendlerin işletme yapısına, planlama ve koordinasyona etkilerinin incelenmesi. Türk turizminin genel değerlendirmesi, turizm politikasından kaynaklanan sorunlar, Türk Ekonomisinin özelliklerinden kaynaklanan sorunlar, turizm arzının ve talebinin yapısından kaynaklanan sorunlar, sektörel özelliklerden kaynaklanan sorunlar, turistik işletmelerden kaynaklanan
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk turizminin genel değerlendirilmesi, turizm politikası ve turistik işletmelerden kaynaklanan soru ve sorunların kavranması

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 012214221212121 
Ara Toplam2214221212121 
Katkı22142212121210

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)16262
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1MURAT BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  THM 312 Dersin Adı:  TURİZMDE YENİ TRENDLER VE SEKTÖREL ANALİZ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT MURAT BAYRAM E-Mail:  mbayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7461,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Türk turizminin genel değerlendirilmesi, turizm politikası ve turistik işletmelerden kaynaklanan soru ve sorunların çözümünde alternatif politikalar aranması.
İçerik : Turizm işletmelerindeki son yıllarda oluşan trendlerin incelenmesi, yeni trendlere göre strateji geliştirme. Trendlerin işletme yapısına, planlama ve koordinasyona etkilerinin incelenmesi. Türk turizminin genel değerlendirmesi, turizm politikasından kaynaklanan sorunlar, Türk Ekonomisinin özelliklerinden kaynaklanan sorunlar, turizm arzının ve talebinin yapısından kaynaklanan sorunlar, sektörel özelliklerden kaynaklanan sorunlar, turistik işletmelerden kaynaklanan
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Trendler ve Sektör Geleceğine Dair Çalışmalar ve Gelecek Çalışmalarına Yönelik Kavramlar.
2 Sektör Analizinde ve Trend belirlemesinde senaryo çalışmaları ve ilgili kavramlar
3 Mevcut ve Gelecek Turizm Ekonomisi: Ulusal ve Uluslararası Analizler
4 Değişen demografik yapılar kapsamında turist profillerinde yaşanan değişimler ve turizm
5 Yeni nesil turist, özellikleri ve davranışları
6 Teknolojide yaşanan gelişmeler ve turizm
7 Tıp, bilim ve toplantı sektöründe yaşanan gelişmelerin turizm ve seyahat sektörüne etkileri
8 Spor ve kültürel etkinliklerin geleceği ve bunların turizm ve seyahat sektörüne etkileri
9 Kaynakların tükenme korkusu, petrol, su ve yiyecek tüketimine ilişkin politikalar ve turizm ilişkisi
10 Eko turizm ve yiyecek turizmi kapsamında gelecek turizm türlerinin değerlendirilmesi
11 Otel tasarımlarında yaşanan gelişmeler ve eğilimler
12 Ulaştırmada yaşanan gelişmeler ve eğilimler
13 2050 yılı dünya turizm ve seyahat hareketlerinin değerlendirilmesi
14 Türk turizm sektörüne genel bakış ve 2050 tahminlemesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
2050 - Tomorrow's Tourism Ian YeomanEnglish
Tomorrow's Tourist: Scenarios & Trends, Ian YeomanEnglish
2050 - Tomorrow's Tourism Ian YeomanEnglish
Tomorrow's Tourist: Scenarios & Trends, Ian YeomanEnglish
2050 - Tomorrow's Tourism Ian YeomanEnglish
Tomorrow's Tourist: Scenarios & Trends, Ian YeomanEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU