DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 324ANADOLU UYGARLIKLARI VE ANTİK KENTLER3 + 06. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi ve antik kentler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.
Ders İçeriği Tarih öncesi çağlardaki uygarlıkların temel özellikleri: Paleolitik çağ, Mezolitik çağ, Neolitik çağ, Tunç çağı; Tarih çağlarındaki uygarlıkların temel özellikleri: Ön tarih uygarlıkları, Demir çağı; Antik Çağda Türkiyenin tarihi coğrafya bölümleri: Thrakia, Aiolis, Bithyia, İonia, Mysia, Phrygia, Kappadokia, Galatia, Paphlagonia; Pontus, İsauria, Laodikeia, Lykaonia, Arzava, Pisidia, Lydia, Karia; Lykia, Pamphilia, Kilikia, Kammagene, Urartu, Masapotamia; Selçuklu Dönemindeki Anadolu: Fetihler ve ilk dönem, Anadolu Selçuklular ve diğer devletler; Osmanlı Dönemindeki Anadolu: Erken Osmanlı Devri, Beylerbeylik ve Sancakları, Tanzimat ve sonrası. Türkiye'deki önemli antik kentlerinin tarihi ve arkeolojik bulguları ile bu kentlerin yapıları ve coğrafi özellikleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi ve antik kentler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 011 111         
Ara Toplam1 111         
Katkı10111000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)16262
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları