DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 114TURİZM PAZARLAMASI3 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı BU DERSİN AMACI, ÖĞRENCİLERE PAZARLAMA KAVRAMI, PAZARLAMA KARMASI ELAMANLARI VE TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ÇAĞDAŞ PAZARLAMA UYGULAMALARI HAKKINDA TEMEL BİLGİLERİ VEREREK MESLEĞE HAZIRLAMAKTIR.
Ders İçeriği TURİZM PAZARLAMASI KAVRAMI GELİŞİMİ VE ÖNEMİ; TURİZMDE PAZARIN YAPISI; TURİST DAVRANIŞI; TURİSTİK ÜRÜN VE HİZMET POLİTİKALARI; TURİZMDE FİYATLANDIRMA; TURİZM DAĞITIM KANALLARI; TURİZMDE TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI; TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ; TURİZMDE PAZARLAMA PLANLAMASI; TURİZMDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM; PAZARLAMA DENETİMİ VE PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ; TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI; GLOBAL TURİZM STRATEJİLERİ; TOPLANTI TURİZMİ PAZARLAMASI; TURİZM PAZARLAMASINDA HABERLEŞMENİN ÖNEMİ VE HALKLA İLİŞKİLER.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel Pazarlama ve Turizm Pazarlaması hakkındaki kavramları ifade eder.
2Turizmde pazarlamanın neden önemli olduğunu saptar.
3Hizmet pazarlamasının özelliklerini, zorluklarını ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenleri saptar ve ifade eder.
4Pazar araştırmaları, pazarlama stratejileri, pazarlama planları ile programları betimler.
5Turizmde üretici ve tüketici yönlü pazarlama bileşenlerini, turizmde dağıtım kanalları ve tutundurma faaliyetlerini tanımlar.
6Pazar araştırmaları sonucu elde edilen verileri yorumlar; yorumlar sonucu ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları çözümler.
7Turistik işletme yönetici ve yatırımcılarına, turistik pazar ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili düşüncelerini, sorunları ve çözüm yöntemlerini aktarır.
8Turizm sektörüne girmiş veya yeni girecek firmalara asgari düzeyde de olsa danışmanlık yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0134343433333333
ÖK 0215412541212543
ÖK 0312121212121212
ÖK 0412121212121212
ÖK 0512121212121212
ÖK 0623232323232323
ÖK 0723232111111111
ÖK 0811111111111111
Ara Toplam1222151813201415121512191417
Katkı23222322222222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)21020
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)177
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1ENGİN TAŞKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  THM 114 Dersin Adı:  TURİZM PAZARLAMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ENGİN TAŞKIN E-Mail:  etaskin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7468,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : BU DERSİN AMACI, ÖĞRENCİLERE PAZARLAMA KAVRAMI, PAZARLAMA KARMASI ELAMANLARI VE TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ÇAĞDAŞ PAZARLAMA UYGULAMALARI HAKKINDA TEMEL BİLGİLERİ VEREREK MESLEĞE HAZIRLAMAKTIR.
İçerik : TURİZM PAZARLAMASI KAVRAMI GELİŞİMİ VE ÖNEMİ; TURİZMDE PAZARIN YAPISI; TURİST DAVRANIŞI; TURİSTİK ÜRÜN VE HİZMET POLİTİKALARI; TURİZMDE FİYATLANDIRMA; TURİZM DAĞITIM KANALLARI; TURİZMDE TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI; TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ; TURİZMDE PAZARLAMA PLANLAMASI; TURİZMDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM; PAZARLAMA DENETİMİ VE PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ; TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI; GLOBAL TURİZM STRATEJİLERİ; TOPLANTI TURİZMİ PAZARLAMASI; TURİZM PAZARLAMASINDA HABERLEŞMENİN ÖNEMİ VE HALKLA İLİŞKİLER.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Turizm pazarlaması ve genel kavramlar
2 Turizm pazarlamasının hedefleri,fonksiyonları ve özellikleri
3 Turizm piyasası vepazar bölümlendirme
4 Turistik ürün ve yaşam dönemleri
5 Turistik ürün politikası seçimi ve turistik ürünün pazardaki durumunu belirleme
6 Turistik ürün fiyatlandırması ve fiyat tesbitinde etkili olan faktörler
7 Turizmde dağıtım sistemi
8 Turizmde tanıtma ve halkla ilişkiler
9 Turizmde satış-geliştirme teknikleri
10 Turizm pazarlama araştırması
11 Turizm pazarlamasında yönetim organizasyon
12 Turizm pazarlama politikası
13 Uluslararası turizm pazarlaması
14 Türk turizminde turizm ve pazarlamada güncel sorunlar ve çözüm önerileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Turizm Pazarlaması. Necdet HacıoğluTürkçe
Turizm Pazarlaması. Necdet HacıoğluTürkçe
Turizm Pazarlaması. Necdet HacıoğluTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları