DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 106TURİZM EKONOMİSİ3 + 02. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı DERSİN AMACI TEMEL EKONOMİ BİLGİLERİNİ ÖĞRENCİYE VERMEK VE BU BİLGİLERLE BİRLİKTE TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİNİ MİKRO VE MAKRO EKONOMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEKTİR.
Ders İçeriği EKONOMİ VE TURİZM: TEMEL EKONOMİK KURAMLAR, TURİZM ÜRÜNÜ, ULUSLARARASI TURİZM; TURİZM ARZI: TURİZM ARZI VE ÖZELLİKLERİ; TURİZM TALEBİ: TURİZM TALEBİ VE ÖZELLİKLERİ; TURİZM PAZARINDA DENGE: KISMİ DENGE, DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; TURİZMİN GELİŞMESİ VE ULUSAL EKONOMİLER: ULUSAL EKONOMİ VE TURİZM, TURİZMİN EKONOMİK SONUÇLARI; TURİZMİN PARASAL EKONOMİK ETKİLERİ: TURİZM VE DÖVİZ GELİRLERİ, DIŞ ÖDEMELER DENGESİNE ETKİSİ, KAMU GELİR VE HARCAMALARINA ETKİSİ, MAL VE HİZMET FİYATLARINA ETKİSİ; TURİZMİN REEL EKONOMİK ETKİLERİ; TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: TURİZM GELİRLERİNİN ÇARPAN ETKİSİ, GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Turizm hareketlerinin ekonomik bir olay olarak önemini tasvir eder.
2Turizmin ülke, bölge ve dünya ekonomilerine olan katkılarını tanımlar.
3Turizm ile ilgili arz, talep, ihtiyaç, piyasa vb. kavramları tanımlar.
4Turizmde tüketici, üretici ve firma davranışları ile turistik tüketime karar verme süreçleri hakkındaki bilgileri tasvir eder.
5Dünya, ülke ve bölgelerde meydana gelen iktisadi, sosyal ve kültürel olayların turizm gelirlerini nasıl etkilediğini tanımlar.
6Turizmin ekonomik sonuçlarından daha fazla yararlanılması için nelerin yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler edinir.
7Turizm sektöründe orta ve üst düzey yönetici olarak ekonomik göstergeleri okuyabilir ve sonuç çıkarabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0135444343434343
ÖK 0243455555555555
ÖK 0334343434343434
ÖK 0445555555555555
ÖK 0523232323232323
ÖK 0634343434343434
ÖK 0734343434343444
Ara Toplam2228242925282528252825282628
Katkı34344444444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)177
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)21020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1ÜMMÜHAN BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  THM 106 Dersin Adı:  TURİZM EKONOMİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÜMMÜHAN BAYRAM E-Mail:  ubayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7467,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : DERSİN AMACI TEMEL EKONOMİ BİLGİLERİNİ ÖĞRENCİYE VERMEK VE BU BİLGİLERLE BİRLİKTE TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİNİ MİKRO VE MAKRO EKONOMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEKTİR.
İçerik : EKONOMİ VE TURİZM: TEMEL EKONOMİK KURAMLAR, TURİZM ÜRÜNÜ, ULUSLARARASI TURİZM; TURİZM ARZI: TURİZM ARZI VE ÖZELLİKLERİ; TURİZM TALEBİ: TURİZM TALEBİ VE ÖZELLİKLERİ; TURİZM PAZARINDA DENGE: KISMİ DENGE, DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; TURİZMİN GELİŞMESİ VE ULUSAL EKONOMİLER: ULUSAL EKONOMİ VE TURİZM, TURİZMİN EKONOMİK SONUÇLARI; TURİZMİN PARASAL EKONOMİK ETKİLERİ: TURİZM VE DÖVİZ GELİRLERİ, DIŞ ÖDEMELER DENGESİNE ETKİSİ, KAMU GELİR VE HARCAMALARINA ETKİSİ, MAL VE HİZMET FİYATLARINA ETKİSİ; TURİZMİN REEL EKONOMİK ETKİLERİ; TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: TURİZM GELİRLERİNİN ÇARPAN ETKİSİ, GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomi Dalına Giriş ve Ekonomi Dalının Bölümleri
2 Temel Ekonomik Kavramlar
3 Ekonomik Sistemler
4 Turizmle İlgili Temel Kavramlar
5 Ekonomi ve Turizm İlişkisi
6 Turizm Arzı ve Özellikleri
7 Turizmde Arz Esnekliği
8 Turizm Talebi ve Özellikleri
9 Turizmde Talep Esnekliği
10 Talep Eğrisi ve Denge Fiyatının Oluşumu
11 Turizmin Olumlu Ekonomik Etkileri
12 Turizmin Olumsuz Ekonomik Etkileri
13 Turizm Sektöründe Rekabet Olgusu
14 Rekabet Gücü Açısından Destinasyonların Önemi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Turizm Ekonomisi, Ozan Bahar, Metin Kozak.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları