DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 109MUHASEBE3 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir işletmede gerçekleşen mali işlemlerin (para ile ifade edilen işlemlerin), temel muhasebe ilkeleri ve kavramları çerçevesinde kaydedilmesi ve raporlanması sürecini tanıtmaktır.
Ders İçeriği İŞLETME VE MUHASEBE İLE İLGİLİ BİLGİLER: MALİ TABLOLAR VE MALİ KARAKTERDEKİ OLAYLARIN MALİ TABLOLARA ETKİLERİ; MALİ TABLOLAR İÇİN BİLGİ TOPLAMA TEKNİĞİ: MUHASEBE FİŞLERİ, HESAP TÜRLERİ; GÜNLÜK İŞLEMLER: HESAPLARIN AÇILIŞI; MAL ALIM SATIM İŞLEMLERİ: ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ, DEVAMLI ENVANTER YÖNTEMİ VE HASILAT İŞLEMLERİ, MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ; BANKA İŞLEMLERİ: BANKA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BELGELER, MEVDUAT İŞLEMLERİ, KREDİ İŞLEMLERİ, NAKİT KREDİLER, TEMİNAT VE KEFALET KREDİLERİ; SENET İŞLEMLERİ: SENET TÜRLERİ, SENET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, DURAN VARLIK İŞLEMLERİ, ENVANTER İŞLEMLERİ, HATALAR.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Muhasebenin bir işletmedeki diğer bölümler ve işletme yönetimi için önemini tanımlar.
2Aktif ve pasif hesapların, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile ilişkilerini kurar.
3Herhangi bir işletmedeki muhasebe sürecinin nasıl çalıştığını kavrayabilme, genel muhasebenin ve bu doğrultuda tutulan kayıtların diğer muhasebe sistemleri ile ilişkisini tanımlar.
4Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutabilme ve/veya gerektiğinde bunları sorgulayarak muhasebe hatalarını ortaya çıkarabilir, bu hataları düzeltebilir. Muhasebenin bir işletmedeki diğer bölümler için önemini tanımlar.
5Aktif ve pasif hesapların, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile ilişkilerini öğrenir. Herhangi bir işletmedeki muhasebe sürecinin nasıl çalıştığını tanımlayabilir.
6Dönem içi muhasebe işlemlerinin, işletmenin dönem sonu mali yapısı ve kar/ zararı ile ilişkisini çözümleyebilir. Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutabilir.
7Düzenlenen mali tablolardan işletmenin mali yapısını okuyabilir.
8İşletme tepe yönetiminin doğru kararlar alabilmesini sağlayacak muhasebe kayıt ve raporlarını okuyabilir ve yorumlayabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0111222222222222
ÖK 0212322121212121
ÖK 0312211111111111
ÖK 0412321212221212
ÖK 0512121212121212
ÖK 0611212121221212
ÖK 0711111211111111
ÖK 0812321111111111
Ara Toplam813171311121111121210121012
Katkı12221211221212

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU