DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 111PAZARLAMA3 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı küreselleşen dünyada sürekli değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek mal ve hizmet üretiminde yaşamsal öneme sahip veriler sağlayan pazarlama bilimini turizm sektörünün karakteristik özelliklerini dikkate alarak öğrencilere çalışma hayatında gerekli olacak bilgiyi verebilmektir.
Ders İçeriği Bu derste; pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün, turizm piyasası ve turizmde dağıtım sistemleri ile pazarlama ve turizm pazarlamasına ilişkin tüm konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel Pazarlama ve Turizm Pazarlaması hakkındaki kavramları ifade eder.
2Turizmde pazarlamanın neden önemli olduğunu saptar.
3Hizmet pazarlamasının özelliklerini, zorluklarını ve uygulamada dikkat edilmesi gerekenleri saptar ve ifade eder.
4Pazar araştırmaları, pazarlama stratejileri, pazarlama planları ile programları betimler.
5Turizmde üretici ve tüketici yönlü pazarlama bileşenlerini, turizmde dağıtım kanalları ve tutundurma faaliyetlerini tanımlar.
6Pazar araştırmaları sonucu elde edilen verileri yorumlar; yorumlar sonucu ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları çözümler.
7Turistik işletme yönetici ve yatırımcılarına, turistik pazar ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili düşüncelerini, sorunları ve çözüm yöntemlerini aktarır.
8Turizm sektörüne girmiş veya yeni girecek firmalara asgari düzeyde de olsa danışmanlık yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0133234323444443
ÖK 0232323343234343
ÖK 0343432323232323
ÖK 0423234343223432
ÖK 0534323454343432
ÖK 06343233 3232323
ÖK 0734343233333333
ÖK 0834323232323232
Ara Toplam2427232125232324212424262421
Katkı33333333333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)5630
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU