DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
THM 107TURİZM COĞRAFYASI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin dünya ve özellikle Türkiye turizm coğrafyasını ve bu coğrafyalarda gerçekleştirilebilecek rekreasyonel faaliyetler ile turizm türlerini arz ve talep yönüyle öğrenmeleri, ayrıca rehberlik sınavlarına hazırlanmalarını sağlayıcı bilgilerin aktarılmasını vermektir.
Ders İçeriği Bu derste; turizmin tanımı unsurları ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm coğrafyasının tanımı, unsurları ve inceleme konuları, turizmde talebi karşılayan faktörler, turizmin sosyal ve çevresel etkileri, Türkiye genel ve bölgesel turizm coğrafyası konuları ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Turizm ve coğrafya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri tanımlar.
2Bir alanın turizme uygunluk açısından değerlendirilme şartlarını tasfir eder.
3Ülke, bölge ve yörelerin turistik arz kaynakları hakkında bilgiler edinir.
4Turistik mekanlara yönelik turizm talebi hakkında bilgiler edinir.
5Turizm Bölgesi, alanı, milli parklar, doğal koruma alanlarının belirlenmesi kriterlerini tanımlar, bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlar.
6Turist rehberliği ve diğer turistik istihdama yönelik yapılan yarışmalara ilişkin bilgi toplar.
7Bir bölgeye yapılması düşünülen turizm yatırımları hakkında talep eden kişi ve kuruluşların karar vermelerine fizibilite açısından katkı sağlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0154545454555544
ÖK 0245454323455554
ÖK 0345454444444444
ÖK 0445444444444444
ÖK 0545555555555555
ÖK 0643344444444444
ÖK 0745454554455544
Ara Toplam2932293230292928303232323029
Katkı45454444455544

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)5840
Ödevler326
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)155
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)5525
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)5735
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz2ENGİN TAŞKIN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  THM 107 Dersin Adı:  TURİZM COĞRAFYASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ENGİN TAŞKIN E-Mail:  etaskin@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7468,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Öğrencilerin dünya ve özellikle Türkiye turizm coğrafyasını ve bu coğrafyalarda gerçekleştirilebilecek rekreasyonel faaliyetler ile turizm türlerini arz ve talep yönüyle öğrenmeleri, ayrıca rehberlik sınavlarına hazırlanmalarını sağlayıcı bilgilerin aktarılmasını vermektir.
İçerik : Bu derste; turizmin tanımı unsurları ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm coğrafyasının tanımı, unsurları ve inceleme konuları, turizmde talebi karşılayan faktörler, turizmin sosyal ve çevresel etkileri, Türkiye genel ve bölgesel turizm coğrafyası konuları ele alınacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dünya’nın ve Türkiye’nin Genel Coğrafyası
2 Dünya Kültür Mirası ve Dünyanın Yedi Harikası
3 Anadolu Uygarlıkları
4 Türkiye’de Turizmin Gelişimi ve Alternatif Turizm Türleri
5 Akdeniz Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
6 Antalya’nın Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
7 Ege Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
8 Marmara Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
9 İstanbul’un Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
10 Ara Sınav
11 Karadeniz Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
12 İç Anadolu Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
13 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
14 Doğu Anadolu Bölgesinin Doğal ve Kültürel Turistik Değerleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Şenol, F. (2011). Turizm Coğrafyası, Detay Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Williams, S. (2003) Tourism Geography, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları