DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EKON 101İKTİSADA GİRİŞ - I3 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ekonominin temel kavramlarının tanıtılması ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağıtım sürecinin öğrenilmesi, piyasa türleri ve piyasaların işleyişleri konusunda genel bilgi sahibi olunması.
Ders İçeriği Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel Denge gibi ekonominin temel konuları anlatılacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Üretim, maliyet, gelir, marginal gelir,marjinal fayda ve bütçe kısıtsı gibi temel ekonomi kavramlarını kullanarak fayda ve kâr maksimizasyonunu açıklar ve yorumlar.
2Mal ve hizmet piyasasında arz ve talepte meydana gelen değişimlerin nedenlerini saptar ve bu değişimlerin piyasalar üzerindeki etkilerini tahmin eder.
3Hanehalkı ve firma teorilerin anladığını, ki bu toplumu anlamak için bir zorunluluktur, gösterir.
4Tam rekabet, oligopol ve monopol gibi farklı piyasaları ve firmaların bu piyasalardaki farklı davranışlarını saptar.
5Toplumsal tercihleri saptar ve analiz eder.
6Endüstriyel analiz için ekonomik verilerin nasıl elde edileceğini, kullanılacağını ve yorumlanacağını bilir.
7Firmaların endüstriye girmesinin ve çıkmasının en uygun zamanını saptar.
8Kâr maksimizasyonu ve/veya maliyet minimizasyonu için mikroiktisatha kullanılan kavramları kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 0121211212121212
ÖK 0221212121212121
ÖK 0312211111111111
Ara Toplam54634444444444
Katkı11101111111111

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)133
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)177
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)326
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)21020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz17ÜMMÜHAN BAYRAM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EKON 101 Dersin Adı:  İKTİSADA GİRİŞ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 17   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÜMMÜHAN BAYRAM E-Mail:  ubayram@pau.edu.tr, İç Hat:  296 7467,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Ekonominin temel kavramlarının tanıtılması ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynakların alternatif kullanım alanları arasında dağıtım sürecinin öğrenilmesi, piyasa türleri ve piyasaların işleyişleri konusunda genel bilgi sahibi olunması.
İçerik : Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel Denge gibi ekonominin temel konuları anlatılacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomik analizin araçları
2 Talep, arz, piyasa
3 Karma ekonomilerde devlet
4 Arz ve Talep Esnekliği
5 Tüketici davranışları teorisi
6 Tüketici davranışları teorisi
7 Ticari organizasyonlar ve davranışları
8 Maliyet ve üretim
9 Ara sınav
10 Tam rekabet piyasası
11 Monopol piyasa ve diğer aksak rekabet piyasaları
12 Monopol piyasa ve diğer aksak rekabet piyasaları
13 Piyasa yapısı ve aksak rekabet
14 Refah ekonomisi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi, 2013Türkçe
Ertek, Tümay (2008), Temel Ekonomi, Beta yay. Türkçe
Parasız, İlker, İktisada Giriş, Ezgi yayTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları