DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FRA 010TEMEL FRANSIZCA II10 + 02. Yarıyıl12,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin seviyesini orta düzeyden (Intermediate) üst orta düzeye (Upper-intermediate düzeye ulaştırmaktır. Öğrencilerden orta düzeyde dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenmeleri beklenir. Ayrıca, orta düzeyde dilyapılarını ve sözcükleri metin ve bağlam düzeyinde inceleyebilmeleri amaçlanır.
Ders İçeriği Bu dersin içeriği öğrencilerin seviyesini orta düzeyden (Intermediate) üst orta düzeye (Upper-intermediate) ulaştıracak temel dil bilgisi konularını kapsamaktadır. Bu düzeyde öğrenciler dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenirler ve üst orta düzeyde dil yapılarını ve sözcükleri metin ve bağlam düzeyinde inceleyebilirler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Alışkanlıkları, kimlikleri,kişisel fikirleri,okul hatıraları,gelecek yaşamları ve ilişkileri hakkında konuşur.
2Sanat ve televizyon gibi çeşitli konularda tartışır.
3Farklı konulardaki metinleri anlar, yorum yapar ve bu metinler ile ilgili sorular sorar.
4Fiilimsiler, edilgen cümleler, dolaylı anlatım, şart cümlecikleri, durum ve eylem ifade eden fiiller miktar sıfatları gibi dilbilgisi konularındaki bilgisini geliştirir.
5Günlük sohbetler, karşılıklı konuşmalar, telefon konuşmaları, hikâyeler, radyo sohbetleri gibi dinleme materyallerini anlar, dinlerken not alır ve bu konular hakkında sorular sorar.
6Resmi mesaj, anekdot, anket, bir mekanın tasviri, kampanya kitapçığı yazabilir.
7Karşılıklı konuşma ve rol yapma aktivitelerine aktif olarak katılır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01            5 
ÖK 02             4
ÖK 03     5 55     
ÖK 044             
ÖK 05 555          
ÖK 06            3 
ÖK 07           3  
Ara Toplam4555 5 55  384
Katkı11110101100011

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)1610160
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)16464
Ödevler16464
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)3618
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil)339
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


325

12,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1GAMZE KOÇBAŞ
Detay 2018-2019 Bahar2FULYA İNAL
Detay 2018-2019 Bahar4FULYA İNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FRA 010 Dersin Adı:  TEMEL FRANSIZCA II
Saat (T+P) : 10 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAMZE KOÇBAŞ E-Mail:  gbestas@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri YDYO A0107,
Amaç : Bu dersin amacı öğrencilerin seviyesini orta düzeyden (Intermediate) üst orta düzeye (Upper-intermediate düzeye ulaştırmaktır. Öğrencilerden orta düzeyde dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenmeleri beklenir. Ayrıca, orta düzeyde dilyapılarını ve sözcükleri metin ve bağlam düzeyinde inceleyebilmeleri amaçlanır.
İçerik : Bu dersin içeriği öğrencilerin seviyesini orta düzeyden (Intermediate) üst orta düzeye (Upper-intermediate) ulaştıracak temel dil bilgisi konularını kapsamaktadır. Bu düzeyde öğrenciler dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenirler ve üst orta düzeyde dil yapılarını ve sözcükleri metin ve bağlam düzeyinde inceleyebilirler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dolaylı ve dolaysız anlatım – Dolaylı soru sorma – Dolaylı anlatım – Hipotez oluşturma. Sahiplik zamirleri (le mien…)- İşaret zamirleri (celui – celle…..) – Şart kipi (Ünite 8)
2 İlgi zamiri “dont” –Dilek-istek kipi ve kullanımı (Ünite 9).
3 Dolaylı ve dolaysız anlatım, geçmiş zamanda. Geçmiş zaman kullanımı - Dilek-istek kipi ve kullanımı (Ünite 9).
4 Olumsuzluk – T- (ne…plus / ne…jamais / ne…rien / ne….personne)-Tümleç şahıs zamirleri – T- Aucun / aucune – Yüzdelikler.(Ünite 1)
5 Pendant que / Alors que – Birleşik ilgi zamirleri – Yakın gelecek zaman –R- L’imparfait et le passé composé –(Zaman uyumları)- Participe passé’nin yardımcı fiil « etre » le uyumu. (Ünite1)
6 Zaman bağlaçları – Resmi mektup yazma – Bir mektubu açıklamak ve teşvik etmek. Participe présent – Gérondif yapısı – İşaret zamirlari “cela- ceci- ce- ça” – Belirsiz sıfat ve zamirler 1 “chaque / chacun” (Ünite 2)
7 Zaman cümleleri – Dolaylı ve dolaysız anlatım – Hipotez – Şart kipi ve kullanımı (Ünite 2)
8 Passé Simple-Geçmiş zaman- Belitisiz sıfat ve zamirler 2- N’importe quel / quelle /qui / quoi – Sebep cümleleri (Ünite 3)
9 Amaç cümleleri – Kişisiz fiiller ve yapılar – Kişi zamirlerinin kullanımı – « en » edatı – « tout » belirtisiz sıfatı. (Ünite 3-4)
10 İsimlendirme – Zıtlık ifadeleri 1- Süperlatif ve ilgi cümleleri – Amaç cümleleri 2. (Ünite 4).
11 Şart cümleleri (Si, Au cas ou) - subjonctif passé et imparfait – Subjonctif kullanımı 2. (Ünite 4)
12 Ünlem - « à » edatı - « tout » zarfı – Zıtlık ifadesi . (Ünite 5) Sonuç ifadeleri – Hipotez geliştirme 1 – Sonuç bağlaçları. (Ünite 5)
13 Azlık-çokluk ifadeleri – Yüzdelik ifadeleri- Bilgisayar ağları. (Ünite 6) Zıtlık ifadeleri 1- Alors que – tandis que – Hipotez oluşturma . (Ünite 6)
14 Kültür –medeniyet – Belçika « verimli topraklar » - Zıtlık ifadeleri 2 – Fiil çekimleri. Kültür –medeniyet – Fransızca dünyası – Fiil çekimleri – Fransa tanıtımı. (Ünite 0)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Francopholie 1-2 Livre de l'élève / Cahier d'exercicesFrançais
Grammaire expliquée du françaisFrançais
Fransızca-Türkçe /Türkçe Fransızca SözlüklerFrançais
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Kısa Sınav10Kısa Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları