DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FRA 009TEMEL FRANSIZCA I10 + 01. Yarıyıl12,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin seviyesini başlangıç düzeyinden (Elementary) orta düzeye (Intermediate) ulaştırmaktır. Öğrencilerden orta düzey dil yapılarını ve sözcükler arası ilişkileri kavrayacak donanıma sahip olmaları beklenir.
Ders İçeriği Bu dersin içeriği öğrencilerin seviyesini başlangıç düzeyinden (Elementary) orta düzeye (Intermediate) ulaştıracak temel dil bilgisi konularını kapsamaktadır. Öğrenciler bu düzeylerde dil yapılarını ve sözcükler arası ilişkileri kavrayacak donanıma sahip olurlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Günlük yaşamları, aileleri, meslekleri, evleri, odaları, mobilya, yiyecek, kıyafet, spor, hava durumu, mevsimler gibi konularda konuşur.
2Farklı konularda okuduğu metinleri anlar, yorum tapar ve onlarla ilgili sorular sorar.
3Temel dilbilgisi bilgisini geliştirir. İyelik ifadelerini, geniş zamanı, yeterlilik ifadelerini, sayılabilen ve sayılamayan isim kavramlarını, geçmiş zamanı, belirsiz zamirleri, sıfatların derecelendirilmesini, gereklilik ve zorunluluk ifadelerini, çok yeni bitmiş eylemleri yakın geçmiş zamanda anlatmayı geliştirir.
4Karşılıklı konuşmalar, telefon sohbetleri, mülakatlar, şarkılar ve radyo konuşmaları gibi dinleme materyallerini anlar, not alır ve bunlar hakkında soru sorar.
5Kartpostal, davetiye, başvuru formu, email, kişisel mektup ve resmi mektup yazar.
6Çeşitli konularda bir rolü canlandırma aktivitelerine katılır ve o rolü oynar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 01            5 
ÖK 02     5 55     
ÖK 033             
ÖK 04 444          
ÖK 05            4 
ÖK 06           3  
Ara Toplam3444 5 55  39 
Katkı11110101100120

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)1610160
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)16464
Ödevler16464
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)3618
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil)339
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


325

12,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1FULYA İNAL
Detay 2018-2019 Güz2GAMZE KOÇBAŞ
Detay 2018-2019 Güz3GAMZE KOÇBAŞ
Detay 2018-2019 Güz4FULYA İNAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FRA 009 Dersin Adı:  TEMEL FRANSIZCA I
Saat (T+P) : 10 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ FULYA İNAL E-Mail:  fakpinar@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri YDYO A0101,
Amaç : Bu dersin amacı öğrencilerin seviyesini başlangıç düzeyinden (Elementary) orta düzeye (Intermediate) ulaştırmaktır. Öğrencilerden orta düzey dil yapılarını ve sözcükler arası ilişkileri kavrayacak donanıma sahip olmaları beklenir.
İçerik : Bu dersin içeriği öğrencilerin seviyesini başlangıç düzeyinden (Elementary) orta düzeye (Intermediate) ulaştıracak temel dil bilgisi konularını kapsamaktadır. Öğrenciler bu düzeylerde dil yapılarını ve sözcükler arası ilişkileri kavrayacak donanıma sahip olurlar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %85
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Belirtili ve belirtisiz tanım edatları - Kaynaştırma tanım edatları (au, à l’, à la, aux / du, de l’ de la, des)- Dişil –Eril –Tekil –Çoğul Edatlar –Olumsuzluk- Soru sorma- C’est - Ce sont- Özne zamirler- Vurgulama zamirleri.
2 Şimdiki zaman fiil çekilişi : yardımcı fiiller – Birinci grup fiiller – Sahiplik sıfatları – “on” zamiri – Edatlar – Ülke isimleriyle kullanılan edatlar – “Qu’est-ce que…” (Ünite 1-2)
3 Sıfatlar, renk sıfatları – Niçin / Çünkü (Pourquoi / parce que)- Çift zamirli fiiller – 2. grup fiiller (-ir) – Emir kipi – il faut …. (Ünite 2-3)
4 Bazı düzensiz fiiller – İşaret sıfatları (ce-cette-cet-ces) – Kısım-parça tanım edatları (du-de la…) – Superlatif yapısı – Pas de…. Dolaysız Tümleç kişi zamirleri (le, le, l’,les)- pouvoir, vouloir, devoir, savoir, sortir, venir, servir, prendre, partir fiilleri (Unite 3).
5 Soru sorma ve cevaplama … -Oui / Si – Edatlar – C’est – il est – Sayı sıfataları, Sıra sayı sıfatları, Très, beaucoup, beaucoup de…. Hipotez 1 - -di’li Geçmiş zaman- Yakın Gelecek zaman- Kişisiz fiiller- -uire ‘le biten fiiller.
6 Karşılaştırma bağlaçları – Tarihlerin önünde kullanılan tanım edatı ve edatlar –Dolaylı tümleç zamirler (me-te-lui-nous-vous-leur) (Ünite 4).
7 Soru sıfatları - Soru zarfları - -miş’li geçmiş zaman (L’imparfait) (Ünite 5)
8 “avoir” yardımcı fiiliyle participe passé uyumu – Imparfait ve passé composé’nin kullanımı – « écrire, essayer, nettoyer, savoir, suivre » fiilleri (Ünite 5).
9 Olumsuzluk – Süre kavramı – Zarfların oluşumu (–ment) – “y ve en” zamirleri – Soru sıfatları “quell (les)…” – Personne / ne rien – Yakın geçmiş zaman- « connaître, perdre, changer » fiilleri. (Ünite 6)
10 Gelecek zamanın oluşumu ve kullanımı – İlgi zamirleri « qui-que » (Ünite 7)
11 Soru zamirleri « qui, que, quoi » - Azlık-çokluk belirten zarflar – Edilgen yapı – İşaret zamirleri « celui-celle-ceux-celles » - İlgi zamiri « où » - -Ne .. que / Seulement -Etre en train de... (Ünite 7-8)
12 Sahiplik zamirleri (le mien…)- İşaret zamirleri (celui – celle…..) – Şart kipi (Ünite 8)
13 İlgi zamiri “dont” –Dilek-istek kipi ve kullanımı (Ünite 9).
14 Geçmiş zaman kullanımı - Dilek-istek kipi ve kullanımı (Ünite 9).
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Francofolie 1 Livre de l'élève - Cahier d'exercicesFrançais
Grammaire Expliquée du FrançaisFrançais
Fransızca / Türkçe - Türkçe / Fransızca SözlüklerTürkçe
http://www.francaisfacile.comFrançais
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Kısa Sınav10Kısa Sınav
Ödev10Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları