DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 315ELEKTRİK MAKİNALARI VE KONTROLÜ2 + 25. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenci; alternatif ve doğru akım makinelerini, transformatörleri kavrar, uygulama alanlarını inceler, sürücü sistemlerinii öğrenir.
Ders İçeriği Transformatörler, yapıları, nüve çeşitleri. Transformatörde indüklenen gerilimin hesabı. Primer ve sekondere göre eşdeğer devrelerinin çıkarılması. Doğru akım makineleri, yapısı ve çalışma prensibi. DC dinamoları, indüklenen gerilimin hesabı, endüvi reaksiyonu, DC dinamo çeşitleri, karakteristik eğrileri ve kullanım yerleri. DC motorları, çeşitleri ve kullanım yerleri. Alternatif akım makineleri, yapıları. Asenkron motorlar, yapıları, çeşitleri, kullanım yerleri, karakteristik eğrileri ve hesaplamalar. Bir fazlı motorlar, çeşitleri, kullanım yerleri. Alternatörler, alternatörlerde indüklenen gerilim hesabı. Senkron motorlar. Küçük senkron motorlar. Motor kontrollerinde kullanılan temel devre elemanları. Seçimine etki eden faktörler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Doğru akım makinelerini, çeşitlerini, karakteristiklerini ve kullanım yerlerini bilir.
2 Doğru akım makinelerinin yapısını ve çalışma prensiplerini kavrar.
3 Bir fazlı ve üç fazlı transformatörleri, çalışma prensipleri ve kullanım yerlerini kavrar.
4Transformatörlerin yapısını analiz ederek primer ve sekondere göre eşdeğer devresini elde eder.
5Doğru akım makineleri ve transformatörleri analiz ederek farklı sistemlerde kullanımlarını yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 014 3          
ÖK 02  3          
ÖK 03 3 4         
ÖK 04   54        
ÖK 05 4      4545 
Ara Toplam47694   4545 
Katkı1112100011110

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)2918
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)188
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


90


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1ADİLE AKPUNAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 315 Dersin Adı:  ELEKTRİK MAKİNALARI VE KONTROLÜ
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADİLE AKPUNAR E-Mail:  aakpunar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4176,
Ders Yeri TEK A0123,
Amaç : Öğrenci; alternatif ve doğru akım makinelerini, transformatörleri kavrar, uygulama alanlarını inceler, sürücü sistemlerinii öğrenir.
İçerik : Transformatörler, yapıları, nüve çeşitleri. Transformatörde indüklenen gerilimin hesabı. Primer ve sekondere göre eşdeğer devrelerinin çıkarılması. Doğru akım makineleri, yapısı ve çalışma prensibi. DC dinamoları, indüklenen gerilimin hesabı, endüvi reaksiyonu, DC dinamo çeşitleri, karakteristik eğrileri ve kullanım yerleri. DC motorları, çeşitleri ve kullanım yerleri. Alternatif akım makineleri, yapıları. Asenkron motorlar, yapıları, çeşitleri, kullanım yerleri, karakteristik eğrileri ve hesaplamalar. Bir fazlı motorlar, çeşitleri, kullanım yerleri. Alternatörler, alternatörlerde indüklenen gerilim hesabı. Senkron motorlar. Küçük senkron motorlar. Motor kontrollerinde kullanılan temel devre elemanları. Seçimine etki eden faktörler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Elektrik makinelerinin sınıflandırılması ve tarihçesi
2 DC elektrik makineleri, konstrüksiyonu detayları
3 DC motorlar ilkeleri, sınıflandırma, elektrik ve bağlantı şemaları
4 Güç, güç kayıpları, verimlilik, tork ve temel denklemleri
5 DC motorların hız karakteristikleri, DC motor hız düzenleme ve uygulamaları
6 DC jeneratörler, sınıflandırma, elektrik ve bağlantı şemaları İlkeleri
7 Voltaj karakteristikleri, DC jeneratörler DC jeneratörlerin gerilim regülasyonu ve uygulamaları
8 Voltaj karakteristikleri, DC jeneratörler DC jeneratörlerin gerilim regülasyonu ve
9 Bağlantı terminalleri sargının belirlenmesi, step motorları Sürücü yöntemleri
10 Ara Sınav
11 Döner manyetik alan AC elektrik makineleri, indüksiyon motorları, slip
12 Indüksiyon motor eşdeğer devreleri, eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi
13 Transformatörler, konstrüksiyonu, ilkeleri, sınıflandırma, ototransformatörler
14 Eşdeğer devreleri, transformatör, eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
" Elektrik Motorları ve Sürücüleri" Adem ALTUNSAÇLI Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
Ödev10Ödev
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları