DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ATI 201ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I2 + 03. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ulusal hedefler etrafında, Atatürk ilke ve fikirleriyle paralel ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü etrafında birleştirmek.
Ders İçeriği Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, saltanatın kaldırılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Uzaktak Eğitim

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenleri anlayabilme bilgisini kazanma
2Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmalarını birlikte anlayabilme becerisi kazanma
3Trablusgarp, I. ve II. Balkan Savaşlarına bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
4I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışını düşünme duygusunu kazanma
5Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesini anlama ve düşünme kabiliyetini kazanma
6ÖÇ:6 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlamasının yarattığı gücü anlama bütüncül bakabilme yeteneği kazanma
7Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşanın yaptığı çalışmaların bilgisine ulaşabilme birlikte düşünme duygusu kazanma
8Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulmasının farkındalığına varma ve yapılanların duygusuna ulaşabilme zevkini kazanma
9Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkilerin bilgisine ulaşabilme ve eleştirel bakabilme becerisi kazanma
10Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşların bilgisine ulaşabilme ve anlama kabiliyetini kazanma
11Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zaferin kazanılması bilgisine ulaşabilme becerisi kazanma
12Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları bilgisine ulaşabilme ve anlama becerisi kazanma
13Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması bilgisine ulaşabilme ve bütüncül bakabilme yeteneği kazanma

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 011            
ÖK 021            
ÖK 031            
ÖK 041            
ÖK 051            
ÖK 061            
ÖK 071            
ÖK 081            
ÖK 091            
ÖK 101            
ÖK 111            
ÖK 121            
ÖK 131            
Ara Toplam13            
Katkı1000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)111
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)111
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


30


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Güz5İBRAHİM AKMAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ATI 201 Dersin Adı:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 5   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Güz
Öğretim Elemanı :  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İBRAHİM AKMAN E-Mail:  iakman@pau.edu.tr, İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ulusal hedefler etrafında, Atatürk ilke ve fikirleriyle paralel ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü etrafında birleştirmek.
İçerik : Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin kuruluşu ve iç isyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, saltanatın kaldırılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenler
2 Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmaları
3 Trablusgarp, I. ve II. Balkan savaşları
4 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı
5 Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesi
6 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması
7 Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar
8 Sınav-test-klasik
9 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması
10 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler
11 Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar
12 Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer
13 Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları
14 Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1989.Türkçe
ATATÜRK, M. Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2006.Türkçe
EROĞLU, Hamza, Türk Devrim Tarihi, MEB Yayını, Ankara 1982.Türkçe
İNAN, Süleyman-Ercan Haytoğlu (Edt.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007.Türkçe
İNAN, Süleyman-Cengiz Akseki, İnkılap Dersleri, Gökçe Kitabevi, Ankara 2011.Türkçe
TUNÇAY, Mete-Cemil Koçak ve diğ., Çağdaş Türkiye, Cilt: 4, Cem Yayınevi, İstanbul 2002.Türkçe
TURAN, Refik-Mustafa Safran ve diğ., Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara 2009.Türkçe
YALÇIN, Durmuş-Azmi Süslü ve diğ., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2003.Türkçe
YÖK (Komisyon), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Ankara 1992.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları