DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 215DEVRE ANALİZİ2 + 23. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenci; 1.Elektrik yük, akım, güç, enerji, direnç, endüktans, kapasitans, Ohm ve Kirchoff kanunlarının temel prensiplerini açıklayabilir. 2. Analiz tekniklerini kullanarak DA devrelerinin analizini yapabilir. 3. Pasif devre elemanlarının fazör ilişkilerini belirleyebilir. 4. Analiz tekniklerini kullanarak AA devrelerinin kararlı durum analizini fazör metodu ile yapabilir. 5.AA devrelerin kararlı durum güç analizini yapabilir.
Ders İçeriği Genel devre elemanları, yük, akım, gerilim, Ohm kanunu, Kirchoff kanunları, ideal ve ideal olmayan kaynaklar. Çevre ve düğüm analizleri, doğrusallık ve süperpozisyon teoremi, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç aktarımı metotları ile DA devre çözümleri. AA’ın temel konuları, sinusoidal fonksiyonların fazör gösterimi, R,L,C elemanlarının fazör ilişkileri. Çevre ve düğüm analizi, kaynak dönüşümü, süperpozisyon, Thevenin ve Norton teoremleri ile AA devre çözümleri. AA’da anlık ve ortalama güç kavramları, periyodik fonksiyonların etkin değerleri, AA devrelerde ortalama güç, karmaşık güç kavramı, AA devrelerde güç faktörü ve iyileştirmesi. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel devre kavramlarını açıklar.
2Elektrik devrelerinin temel elemanlarını tanımlar.
3 Elektrik devrelerinde akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi kavrar.
4 Temel devre teoremlerini uygular.
5En uygun çözüm yöntemine karar verir
6Temel teoremlerle ilgili deneyler yaparak sonuçları yorumlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13
ÖK 01             
ÖK 02    4        
ÖK 03  4          
ÖK 04             
ÖK 05   4    4    
ÖK 06             
Ara Toplam  444   4    
Katkı0011100010000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)188
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)818
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


150


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2011-2012 Güz1BEKİR SAMİ SAZAK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 215 Dersin Adı:  DEVRE ANALİZİ
Saat (T+P) : 2 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2011-2012 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR BEKİR SAMİ SAZAK E-Mail:  sazak@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3021, 296 3021, 296 3021, 296 3021,
Ders Yeri TEF A0314,
Amaç : Öğrenci; 1.Elektrik yük, akım, güç, enerji, direnç, endüktans, kapasitans, Ohm ve Kirchoff kanunlarının temel prensiplerini açıklayabilir. 2. Analiz tekniklerini kullanarak DA devrelerinin analizini yapabilir. 3. Pasif devre elemanlarının fazör ilişkilerini belirleyebilir. 4. Analiz tekniklerini kullanarak AA devrelerinin kararlı durum analizini fazör metodu ile yapabilir. 5.AA devrelerin kararlı durum güç analizini yapabilir.
İçerik : Genel devre elemanları, yük, akım, gerilim, Ohm kanunu, Kirchoff kanunları, ideal ve ideal olmayan kaynaklar. Çevre ve düğüm analizleri, doğrusallık ve süperpozisyon teoremi, Thevenin ve Norton teoremleri, maksimum güç aktarımı metotları ile DA devre çözümleri. AA’ın temel konuları, sinusoidal fonksiyonların fazör gösterimi, R,L,C elemanlarının fazör ilişkileri. Çevre ve düğüm analizi, kaynak dönüşümü, süperpozisyon, Thevenin ve Norton teoremleri ile AA devre çözümleri. AA’da anlık ve ortalama güç kavramları, periyodik fonksiyonların etkin değerleri, AA devrelerde ortalama güç, karmaşık güç kavramı, AA devrelerde güç faktörü ve iyileştirmesi. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı, temel devre elemanları
2 Akım, gerilim, direnç, Ohm kanunu
3 Ohm Kanunu, Kirşof kanunları
4 Kaynaklar, çeşitleri
5 Çevre ve düğüm yöntemi
6 Süperpozisyon Teoremi
7 Maksimum güç teoremi
8 Thevenin ve Norton teoremleri Ara sınav
9 Alternatif Akım ve gerilim
10 R,L ve C elemanları
11 R-L ve C seri devreler
12 R-L ve C paralel devreler
13 AA devrelerde güç
14 AA devrelerde güç katsayısı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları